overlay

Autoreferáty disertačních prací

Autoreferát k disertační práci je stručnou prezentací disertační práce. Jeho záměrem je seznámit čtenáře se zásadními výstupy disertační práce a prezentovat v práci řešenou problematiku.

Ing. Radka Pittnerová

Autoreferát disertační práce na téma Strategický přístup k řízení lidských zdrojů ve vybraných typech organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem na příkladu sektorové mobility financované z veřejných zdrojů od Ing. Radky Pittnerové. 2018

ing-radka-pittnerova-1.pdf

Ing. Michal Dostál

Autoreferát disertační práce na téma Optimalizace metod managementu znalostí v Service Desku od Ing. Michala Dostála. 2022

ing-michal-dostal-1.pdf

Ing. Mgr. Olga Revutska

Autoreferát disertační práce na téma Uplatnění agilních přístupů řízení v oblasti lidských zdrojů a znalostního řízení se zaměřením na specifika generace Y od Ing. Mgr. Olgy Revutska. 2022

ing-mgr-olga-revutska-1.pdf

Romina Cheraghalizadeh

Autoreferát disertační práce na téma The Effect of Social Media Marketing on CUstomer Relationships od Rominy Cheraghalizadeh. 2022

romina-cheraghalizadeh-1.pdf

Ing. Petr Blaschke, MBA

Autoreferát disertační práce na téma Internacionalizace průmyslového vlastnictví podniku od Ing. Petra Baschke, MBA. 2022

ing-petr-blaschke-mba-1.pdf

Ing. Mgr. Lenka Suková

Autoreferát disertační práce na téma Organizační transformace a integrace podniku v průběhu životního cyklu od Ing. Mgr. Lenky Sukové. 2021

2021-sukova.pdf

Ing. Kristýna Szenczi

Autoreferát disertační práce na téma Vliv dotačních programů EU na konkurenceschopnost podniků v české ekonomice od Ing. Kristýny Szenczi. 2021

2021-szenczi.pdf

Ing. Natalie Pelloneová

Autoreferát disertační práce na téma Řízení výkonnosti klastů od Ing. Natalie Pelloneové. 2020

2020-pelloneova.pdf

Ing. Dagmar Benediktová

Autoreferát disertační práce na téma Hodnocení a výběr dodavatelů v průmyslových podnicích od Ing. Dagmar Benediktové. 2019

2019-benediktova.pdf

Ing. Zuzana Horčičková

Autoreferát disertační práce na téma Participace mladé generace na rodinném podnikání od Ing. Zuzany Horčičkové. 2019

2019-horcickova.pdf

Ing. Bc. Marián Lamr

Autoreferát disertační práce na téma Včasné varování před zvýšeným rizikem vzniku dopravní nehody s využitím data miningu od Ing. Bc. Mariána Lamra. 2018

2018-lamr.pdf

Ing. Jitka Vávrová

Autoreferát disertační práce na téma Model online marketingové komunikace od Ing. Jitky Vávrové. 2018

2018-vavrova.pdf

Mgr. Tomáš Žižka

Autoreferát disertační práce na téma Cílená distribuce informací od Mgr. Tomáše Žižky. 2018

Ing. Tomáš Langer

Autoreferát disertační práce na téma Vliv inovací v oblasti ICT na výkonnost ekonomik od Ing. Tomáše Langera. 2018

2018-langer.pdf

Ing. Světlana Myslivcová, ING.PAED.IGIP.

Autoreferát disertační práce na téma Personální marketing v řízení lidských zdrojů od Ing. Světlany Myslivcové, ING.PAED.IGIP. 2018

2018-myslivcova.pdf

Ing. Renata Čuhlová, BA (Hons)

Autoreferát disertační práce na téma Podniková mobilita lidského kapitálu a interkulturní prostředí od Ing. Renaty Čuhlové, BA (Hons). 2017

2017-cuhlova.pdf

Ing. David Kubát, PAED. ING. IGIP

Autoreferát disertační práce na téma Včasné varování pro zvyšení bezpečnosti silniční dopravy od Ing. Davida Kubáta, PAED. ING. IGIP. 2017

2017-kubat.pdf

Ing. Markéta Mačí

Autoreferát disertační práce na téma Vybrané systémy hodnocení vitality podniků od Ing. Markéty Mačí. 2017

2017-maci.pdf

Ing. Jirka Novotová

Autoreferát disertační práce na téma Loajalita zákazníků ke značkám s využitím Facebooku od Ing. Jitky Novotové. 2017

2017-novotova.pdf

Ing. Marie Vondráčková

Autoreferát disertační práce na téma Investiční stimuly a jejich vliv na velikost investic u podniků od Ing. Marie Vondráčkové. 2017

2017-vondrackova.pdf

Ing. Sylvie Kotíková

Autoreferát disertační práce na téma Identifikace a zhodnocení efektů přímých zahraničních investic na podnikatelské prostředí v regionech České republiky od Ing. Sylvie Kotíkové. 2017

2017-kotikova.pdf

Ing. Lucie Synáková, MBA

Autoreferát disertační práce na téma Řízení nákladů v dodavatelském řetězci od Ing. Lucie Synákové, MBA. 2017

2017-synakova.pdf

Ing. Lenka Staňková

Autoreferát disertační práce na téma Použití makrozátěžových testů a otevřených dat při tvorbě firemní strategie od Ing. Lenky Staňkové. 2017

2017-stankova.pdf

Ing. Gabriela Machalová

Autoreferát disertační práce na téma Systém státní podpory vývozu a úloha měnového kurzu od Ing. Gabriely Machalové. 2016

2016-machalova.pdf

Mgr. Tereza Semerádová

Autoreferát disertační práce na téma Výstavba a optimalizace kolaborativních virtuálních prostředí uzpůsobených pro práci virtuálních týmů od Mgr. Terezy Semerádové. 2016

2016-semeradova.pdf

Ing. Lenka Štibrányiová

Autoreferát disertační práce na téma Důsledky implementace právních aktů EU na český pojistný trh od Ing. Lenky Štibrányiové. 2016

2016-stibranyiova.pdf

Ing. Martina Beránek

Autoreferát disertační práce na téma Vztah systému vzdělání a roganizační kultury v hotelnictví od Ing. Martiny Beránek. 2015

2015-beranek.pdf

Ing. Jan Mačí

Autoreferát disertační práce na téma Externí financování podniku v souvislosti s krizí se zaměřením na úvěrové a dluhopisové financování od Ing. Jana Mačího. 2015

2015-maci.pdf

Ing. Veronika Mašínová

Autoreferát disertační práce na téma Spokojenost a loajalita zákazníků podniků internetového obchodu od Ing. Veroniky Mašínové. 2015

2015-masinova.pdf

Ing. Martin Petříček

Autoreferát disertační práce na téma Rozhodování podniku v kontextu vývoje ekonomiky od Ing. Martina Petříčka. 2015

2015-petricek.pdf

Ing. Darina Myšáková

Autoreferát disertační práce na téma Hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn od Ing. Jitky Šturmové. 2015

2015-mysakova.pdf

Ing. David Pur

Autoreferát disertační práce na téma Oceňování aktiv a pasiv a jeho vliv na astanovení hodnoty podniku od Ing. Davida Pura. 2015

2015-pur.pdf

Ing. Jitka Šturmová

Autoreferát disertační práce na téma Vliv environmentálních daní na hospodaření podniku od Ing. Jitky Šturmové. 2015

2015-sturmova.pdf

Ing. Pavla Kubová

Autoreferát disertační práce na téma Analýza pojistého trhu environmentálního pojištění v České republice a Evropské Unii od Ing. Pavly Kubové 2015

2015-kubova.pdf

Mgr. Jan Dovolil

Autoreferát disertační práce na téma Využití ekonomických indikátorů a pcí k sestavení finanční investiční strategie podniku od Ing. Jana Dovolila. 2015

2015-dovolil.pdf

Ing. Jan Öhm

Autoreferát disertační práce na téma Využití daní při resuscitaci sociálního státu od Ing. Jana Öhma. 2014

2014-ohm.

Ing. Jaroslav Demel

Autoreferát disertační práce na téma Internacionalizace jako významná oblast využití potenciálu podniku od Ing. Jaroslava Demela. 2014

2014-demel.pdf

Ing. Irena Fujerová

Autoreferát disertační práce na téma Úloha EU a jejích členských států při řešení finanční podpory exportu od Ing. Ireny Fujerové. 2014

2014-fujerova.pdf

Ing. Lenka Strýčková

Autoreferát disertační práce na téma Zdroje financování podniku: potenciál a trendy od Ing. Lenky Strýčkové. 2014

2014-stryckova.pdf

Ing. Vendula Macháčková

Autoreferát disertační práce na téma Stratefie řízení a měření výkonnosti mezinárodních franchisingových firem od Ing. Venduly Macháčkové. 2014

2014-machackova.pdf

Ing. Ivana Chramostová

Autoreferát disertační práce na téma Metodika oceňování předmětů průmyslového vlastnictví na veřejných vysokých školách od Ing. Ivany Chramostové. 2014

2014-chramostova.pdf

Ing. Jiří Václavík

Autoreferát disertační práce na téma Vliv výzkumných center na vybrané podniky zpracovatelského průmyslu od Ing. Jiřího Váčlavíka. 2014

Sledujte nás na Facebooku

† VÁCLAV URBÁNEK