overlay

Autoreferáty disertačních prací

Autoreferát k disertační práci je stručnou prezentací disertační práce. Jeho záměrem je seznámit čtenáře se zásadními výstupy disertační práce a prezentovat v práci řešenou problematiku.

2024

SKRBKOVÁ, D. – Vitalita rodinných podniků v prostředí subsaharské Afriky 13. 3. 2024 ke stažení v PDF
BOUBÍN, J. – Otevřená data jako nástroj strategického a inovačního plánování 13. 3. 2024 ke stažení v PDF

2023

KAŠPAROVÁ, P. – Uplatnění nástrojů business intelligence v rozhodovacích procesech podniku 26. 9. 2023 ke stažení v PDF
BOUBÍN, J. – Otevřená data jako nástroj strategického a inovačního plánování 26. 9. 2023 ke stažení v PDF
MAZURCHENKO, A. – Vliv digitalizace na řízení lidských zdrojů 5. 4. 2023 ke stažení v PDF

2022

BLASCHKE, P. – Internacionalizace průmyslového vlastnictví podniku 24. 10. 2022 ke stažení v PDF
CHERAGHALIZADEH, R. – The Effect of Social Media Marketing on Customer Relationships 24. 10. 2022 ke stažení v PDF
REVUTSKA, O. – Uplatnění agilních přístupů řízení v oblasti lidských zdrojů a znalostního řízení se zaměřením na specifika generace Y 24. 10. 2022 ke stažení v PDF
DOSTÁL, M. – Optimalizace metod managementu znalostí v Service Desku 24. 10. 2022 ke stažení v PDF

2021

SUKOVÁ, L. – Organizační transformace a integrace podniku v průběhu životního cyklu 19. 4. 2021 ke stažení v PDF
SZENCZI, K. – Vliv dotačních programů EU na konkurenceschopnost podniků v české ekonomice 19. 4. 2021 ke stažení v PDF

2020

PELLONEOVÁ, N. – Řízení výkonnosti klastrů 6. 4. 2020 ke stažení v PDF

2019

BENEDIKTOVÁ, D. – Hodnocení a výběr dodavatelů v průmyslových podnicích 4. 4. 2019 ke stažení v PDF
HORČIČKOVÁ, Z. – Participace mladé generace na rodinném podnikání 4. 4. 2019 ke stažení v PDF

2018

LANGER, T. – Vliv inovací v oblasti ICT na výkonnost ekonomik 30. 4. 2018 ke stažení v PDF
VÁVROVÁ, J. – Model online marketingové komunikace 30. 4. 2018 ke stažení v PDF
ŽIŽKA, T. – Cílená distribuce informací 30. 4. 2018 ke stažení v PDF
LAMR, M. – Včasné varování před zvýšeným rizikem vzniku dopravní nehody s využitím data miningu 2. 10. 2018 ke stažení v PDF
MYSLIVCOVÁ, S. – Personální marketing v řízení lidských zdrojů v podniku 2. 10. 2018 ke stažení v PDF
PITTNEROVÁ, R. – Strategický přístup k řízení lidských zdrojů ve vybraných typech organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem na příkladu sektorové mobility financované z veřejných zdrojů 2. 10. 2018 ke stažení v PDF

2017

ČUHLOVÁ, R. – Podniková mobilita lidského kapitálu a interkulturní prostředí 18. 10. 2017 ke stažení v PDF
KOTÍKOVÁ, S. – Identifikace a zhodnocení efektů přímých zahraničních investic na podnikatelské prostředí v regionech České republiky 18. 10. 2017 ke stažení v PDF
KUBÁT, D. – Včasné varování pro zvýšení bezpečnosti silniční dopravy 4. 5. 2017 ke stažení v PDF
MAČÍ, M. – Vybrané systémy hodnocení vitality podniků 18. 10. 2017 ke stažení v PDF
NOVOTOVÁ, J. – Loajalita zákazníků ke značkám s využitím Facebooku 18. 10. 2017 ke stažení v PDF
STAŇKOVÁ, L. – Použití makrozátěžových testů a otevřených dat při tvorbě firemní strategie 18. 10. 2017 ke stažení v PDF
SYNÁKOVÁ, L. – Řízení nákladů v dodavatelském řetězci 4. 5. 2017 ke stažení v PDF
VONDRÁČKOVÁ, M. – Investiční stimuly a jejich vliv na velikost investic u podniků 4. 5. 2017 ke stažení v PDF

2016

MACHALOVÁ, G. – Systém státní podpory vývozu a úloha měnového kurzu 13. 5. 2016 ke stažení v PDF
SEMERÁDOVÁ, T. – Výstavba a optimalizace kolaborativních virtuálních prostředí uzpůsobených pro práci virtuálních týmů 13. 10. 2016 ke stažení v PDF
ŠTIBRÁNYIOVÁ, L.  – Důsledky implementace právních aktů EU na český pojistný trh 13. 5. 2016 ke stažení v PDF

2015

BERÁNEK, M. – Vztah systému vzdělávání a organizační kultury v hotelnictví 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
DOVOLIL, J. – Využití ekonomických indikátorů a opcí k sestavení finanční investiční strategie podniku 27. 12. 2016 ke stažení v PDF
KUBOVÁ, P. – Analýza pojistného trhu environmentálního pojištění v České republice a Evropské unii 27. 12. 2016 ke stažení v PDF
MAČÍ, J. – Externí financování podniku v souvislosti s krizí se zaměřením na úvěrové a dluhopisové financování 27. 12. 2016 ke stažení v PDF
MAŠÍNOVÁ, V. – Spokojenost a loajalita zákazníků podniků internetového obchodu 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
MYŠÁKOVÁ, D. – Hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
PETŘÍČEK, M. – Rozhodování podniku v kontextu vývoje ekonomiky 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
PUR, D. – Rozhodování podniku v kontextu vývoje ekonomiky 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
ŠTURMOVÁ, J. – Vliv environmentálních daní na hospodaření podniku 27. 12. 2016 ke stažení v PDF

2014

CHRAMOSTOVÁ, I. – Metodika oceňování předmětů průmyslového vlastnictví na veřejných vysokých školách 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
DEMEL, J. – Internacionalizace jako významná oblast využití potenciálu podniku 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
STRÝČKOVÁ, L. – Zdroje financování podniku: potenciál a trendy 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
VÁCLAVÍK, J. – Vliv výzkumných center na vybrané podniky zpracovatelského průmyslu 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
FUJEROVÁ, I. – Úloha EU a jejích členských států při řešení finanční podpory expoertu 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
MACHÁČKOVÁ, V. – Strategie řízení a měření výkonnosti mezinárodních franchisingových firem 12. 1. 2017 ke stažení v PDF
ÖHM, J. – Využití daní při resuscitaci sociálního státu 12. 1. 2017 ke stažení v PDF

 

Sledujte nás na Facebooku