overlay

Katedra financí a účetnictví

Katedra financí se podílí na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti Ekonomické fakulty TUL. V rámci pedagogické činnosti katedra zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech, a to formou povinných i volitelných kurzů.


O katedře

O katedře

Členové Katedry financí a účetnictví  jsou zapojeni do vědecko-výzkumné činnosti, participují na řešení grantových projektů, účastní se tuzemských i mezinárodních konferencí či výměnných stážích. Publikují ve vědeckých a odborných časopisech, monografiích a sbornících.


Výuka

Předměty katedry jsou vyučovány v bakalářském, magisterském i doktorském studiu v prezenční i kombinované formě studia a jejich obsah koresponduje s odborným zaměřením katedry. Katedra zajišťuje výuku nejen na Ekonomické fakultě TUL, ale i na dalších fakultách Technické univerzity v Liberci. Ve vybraných předmětech poskytuje výuku i v anglickém jazyce (pro zahraniční studenty – samoplátce a studenty přijíždějící v rámci programu Erasmus+).

Pod vedením našich pedagogů jsou ročně zpracovávány desítky diplomových a bakalářských prací souvisejících s odborným zaměřením katedry. Dále pod odborným vedením profesorů a docentů katedry vznikla a byla úspěšně obhájena řada disertačních prací studentů doktorského studia.

Vybraní pedagogové katedry každoročně přednáší na zahraničních univerzitách v rámci výměnných stáží programu Erasmus+ a podílí se rovněž na organizaci pobytu hostujících zahraničních profesorů.

Katedra financí a účetnictví společně s katedrou podnikové ekonomiky a managementu realizuje výuku a garantuje specializaci Management podnikových procesů studijního programu Podniková ekonomika navazujícího magisterského studia

⇗ Přehled předmětů na IS STAG
Úspěchy studentů pod vedením KFÚ

Úspěchy studentů pod vedením KFÚ

V investiční hře Studentbroker:

 • Martin Delong – 1. místo v kategorii Akcie (2022)
 • Andrea Štofaniková – 2. místo v kategorii Akcie (2022)
 • Kateřina Šourková – 5. místo v v kategorii Deriváty (2021)
 • Aneta Novotná – 14. místo v kategorii Akcie (2021)
 • Tomáš Baborák – 2. místo v kategorii Akcie (2020)
 • Zuzana Stárová – 1. místo v kategorii Deriváty (2020)
 • Tereza Balvínová – 2. místo v kategorii Deriváty (2020)
 • Kateřina Šilhánová – 3. místo v kategorii Akcie (2018)
 • Pavel Zadražil – 2. místo v kategorii Akcie (2017)
 • Eliška Knížková – 1. místo v kategorii Deriváty (2014)
 • Ondřej Černý – 2. místo v kategorii Akcie (2014)

V dalších soutěžích:

 • Matúš Kuchálik – 1. místo v soutěži Ideální banka 21. století (2010)


 

Věda a výzkum

Pod vedením zkušených vědeckých pracovníků se vědecká práce na katedře postupně rozvíjí a stává se nedílnou součástí pracovní náplně pedagogů. Všichni členové katedry se na ní podílejí větší či menší měrou. Nejrozšířenější formou vědecké práce je účast na řešení grantových úkolů, účast na domácích i mezinárodních vědeckých konferencích, kde jsou prezentovány vlastní příspěvky členů katedry a vydávání monografií.

Katedra financí a účetnictví aktivně organizuje odborné mezinárodní konference a další aktivity zaměřené na účetnictví a finance. Ve spolupráci s kolegy z Akademie Ekonomicznej we Wrocławiu katedra již od roku 1998 každoročně připravuje mezinárodní konference konané v Polsku a České Republice.

Realizované projekty


 

Členové katedry

Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail:
Martina Černíková vedoucí katedry, odborná asistentka H08043 +420 48535 2408 martina.cernikova@tul.cz
Helena Jáčová zástupce vedoucího katedry, tajemnice, odborná asistentka H08040 +420 48535 2380 helena.jacova@tul.cz
Věra Veselá sekretářka H08014 +420 48535 2399 vera.vesela1@tul.cz
Zdeněk Brabec odborný asistent H08037 +420 48535 2473 zdenek.brabec@tul.cz
Šárka Hyblerová odborná asistentka H08043 +420 48535 2481 sarka.hyblerova@tul.cz
Olga Malíková odborná asistentka, předsedkyně AS EF TUL H08037 +420 48535 2366 olga.malikova@tul.cz
Bohumil Poláček docent H08039 +420 48535 2360 bohumil.polacek@tul.cz
Lenka Strýčková odborná asistentka H08014 +420 48535 2379 lenka.stryckova@tul.cz
Michaela Matoušková interní doktorandka na KFÚ, odborná asistentka na KSY H08039 +420 48535 2369 michaela.matouskova@tul.cz
Pavlína Petrová interní doktorandka H08051 +420 48535 2235 pavlina.petrova@tul.cz
Kryštof Tichý interní doktorand H08051 +420 48535 2235 krystof.tichy@tul.cz
Eva Vychodilová interní doktorandka H08039 +420 48535 2369 eva.vychodilova@tul.cz
Monika Händelová externí lektorka H08051 +420 48535 2235 monika.handelova@tul.cz
Jitka Motlová externí lektorka H08051 +420 48535 2235 jitka.motlova@vgd.eu

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra financí a účetnictví
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 352 399
e-mail: Vera.Vesela1@tul.cz
 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY