overlay

eSchránka důvěry EF TUL

Pro zvýšení všeobecné spokojenosti a efektivní komunikaci na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci jsme zavedli inovativní nástroj – digitalizovanou schránku důvěry. Tento nástroj je určený pro všechny členy naší univerzitní komunity – studenty, pedagogy i zaměstnance - aby mohli sdílet své názory, nápady a zpětnou vazbu k fungování fakulty.

 

Máte-li jakýkoli typ zpětné vazby, ať už se jedná o návrhy na zlepšení, přání, prosby, konstruktivní kritiku nebo pochvaly, prosíme, sepíšte je zde! Vaše připomínky jsou pro nás nepostradatelné, neboť nám umožňují lépe porozumět potřebám naší komunity a přizpůsobit naše služby a prostředí tak, aby co nejlépe vyhovovaly všem zúčastněným stranám.

 

Vedení fakulty má pevnou vůli neustále zlepšovat univerzitní prostředí EF TUL a rozvíjet kolegialitu mezi studenty, pedagogy a zaměstnanci. Jsme přesvědčeni, že vaše zpětná vazba je klíčová pro dosažení těchto cílů. Proto potřebujeme vaši pomoc a podporu při identifikaci oblastí, ve kterých bychom se měli zlepšit, a také ve stanovení priorit pro budoucí kroky.

 

Je důležité zdůraznit, že veškerá zpětná vazba, kterou nám poskytnete, je zcela anonymizována. Přihlášení skrze TUL e-mail je pouze pro kontrolu univerzitní identity a zajištění důvěryhodnosti procesu. Vaše anonymita je zaručena, což by vás mělo povzbudit k otevřenému sdílení vašich myšlenek a názorů.

 

Věříme, že společnými silami můžeme vytvořit prostředí, které bude podporovat akademický růst, inovace a dobrou atmosféru pro všechny členy naší univerzitní rodiny. Děkujeme vám za vaši účast a příspěvek k naší společné vizi lepší budoucnosti EF TUL.

Sledujte nás na Facebooku