overlay

Kolegium děkana

Kolegium je stálý poradní sbor děkana. Jeho členy jsou proděkani, tajemnice fakulty, předseda Akademického senátu EF TUL, vedoucí ústavů a kabinetů, případně další členové akademické obce jmenovaní děkanem.

Členové kolegia

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. děkan
Ing. Josef Drápalík tajemník fakulty
Ing. Eva Šírová, Ph.D. pověřenec pro kvalitu
Ing. Olga Malíková, Ph.D. předsedkyně AS EF TUL
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. garantka navazujícího a doktorského studijního programu Systémové inženýrství a informatika
Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. proděkan pro vnější vztahy
Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. proděkan pro studijní záležitosti
doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum
Ing. Jana Šimanová, Ph.D. proděkanka pro koncepci a rozvoj
doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. vedoucí katedry marketingu a obchodu
Ing. Martina Černíková, Ph.D. vedoucí katedry financí a účetnictví
doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. vedoucí katedry ekonomie
Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D. vedoucí katedry ekonomické statistiky
PaedDr. Helena Neumannová, Ph.D. vedoucí katedry cizích jazyků
Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
Ing. Petr Weinlich, Ph.D. vedoucí katedry informatiky
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. garant doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. garantka navazujícího studijního programu International Management
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. garantka bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. garantka bakalářského studijního programu Podniková ekonomika
Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D. garantka bakalářského studijního programu Informační management
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

garant navazujícího studijního programu Podniková ekonomika a doktorského studijního programu Podniková ekonomika a management

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY