overlay

Výjezdy

Naše fakulta nabízí svým studentů široké možnosti internacionalizace – jednak výměnné pobyty ERASMUS+, jednak výjezdy kratšího formátu (např.: letní školy, aj.), ale také online možnosti přeshraniční spolupráce (např.: BIP, aj.). Veškeré informace o těchto možnostech naleznete na speciálním portálu EASY.TUL.CZ.

 

Veškeré informace o možnostech studijních pobytů (včetně podmínek a přihláškového formuláře) naleznete na portále EASY.TUL.CZ:

⇗ Studentské studijní pobyty

⇗ Studentské zahraniční stáže

⇗ Výběrové řízení pro studenty

Partnerské univerzity

Partnerské univerzity

Přehled zahraničních partnerských univerzit, s nimiž má EF TUL uzavřenou Interinstitucionální smlouvu a je možné zde uskutečnit studijní mobilitu.

⇗ Partnerské univerzity pro studentské mobility

⇗ Partnerské univerzity pro zaměstnanecké mobility

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY