overlay

Organizace doktorského studia

Pro snažší organizaci doktorského studia na naší fakultě doporučujeme pročíst následující dokumenty. Pro úvodní orientaci poslouží Průvodce pro nové doktorandy. Sloužit také může nově založená Univerzitní doktorská škola TUL.

Pravidla doktorského studia na Ekonomické fakultě TUL
Zahájení doktorského studia ke stažení zde
Aktuální okruhy témat disertačních prací jednotlivých školitelů ke stažení zde
Informace pro uchazeče o doktorské studium ke stažení zde
Průvodce pro nové doktorandy (Adaptační příručka pro doktorandy TUL) ke stažení zde
Metrika školitelů – po připomínkách ze schůzky 31. května 2023 ke stažení zde

 

Směrnice a příkazy související s doktorským studiem  
Organizace studia v doktorských studijních programech (8/2014) k nahlédnutí zde
Organizace studia v doktorských studijních programech (8/2014) účinná od 1. 9. 2024 k nahlédnutí zde
Výše stipendia studentů doktorských studijních programů (2/2021) k nahlédnutí zde
Závazná struktura tezí ke státní doktorské zkoušce, disertační práce a autoreferátu disertační práce (4/2022) k nahlédnutí zde
Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací (1/2024) k nahlédnutí zde

 

Pokyny k obhajobě disertační práce

Obhajoba disertační práce v doktorském studijním programu se řídí dle Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci.

Formuláře pro studenty doktorského studia

Formuláře pro studenty doktorského studia
Individuální studijní plán ke stažení zde
Zápis o zápočtu doktorského studia  ke stažení zde
Zápis o zkoušce doktorského studia  ke stažení zde
Zápis z kolokvia  ke stažení zde
Zpráva z hospitace  ke stažení zde
Žádost pro oborovou radu  ke stažení zde
Roční hodnocení doktoranda  ke stažení zde
Přihláška ke státní doktorské zkoušce  ke stažení zde
Zápis z malé obhajoby ke stažení zde
Přihláška k obhajobě disertační práce  ke stažení zde

 

Oborová rada

Oborová rada pro doktorský studijní program Podniková ekonomika a management

     
Předseda:

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

garant studijního programu Podniková ekonomika a management
Interní členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. katedra informatiky
  doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. vedoucí katedry ekonomie
  doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. katedra ekonomie
  doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. katedra ekonomické statistiky
Externí členové: prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
  prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

 

Oborová rada pro doktorský studijní program Ekonomika a management

     
Předseda: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. garant studijního oboru Řízení a ekonomika podniku, katedra ekonomie
Interní členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. katedra informatiky
  doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. vedoucí katedry ekonomie
  doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. katedra ekonomické statistiky
 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

garant studijního programu Podniková ekonomika a management
Externí členové: prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
  prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

 

Fakultní oborová rada pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika

     
Předsedkyně dílčí OR:

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

katedra informatiky
Interní členové: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. katedra ekonomie
  doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. katedra informatiky
  prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
Externí členové: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL
 

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

prorektor, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

 

Sledujte nás na Facebooku