overlay

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ekonomická fakulta TUL získala akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Podniková ekonomika a management.

Rozhodnutí o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem od Národního akreditačního účastu pro vysoké školství

Údaje o zahájených řízeních

Údaje o zahájených řízeních

Seznam uchazečů je ke stažení níže

Seznam a archiv uchazečů na zahájení řízení

Seznam uchazečů na zahájení řízení

Typ řízení Příjmení Jméno Tituly Fakulta Obor Zahájení řízení Výsledek řízení Datum účinnosti jmenování
Habilitační řízení Maršíková

Kateřina

Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 22. 9. 2016 Jmenována 1. 12. 2017
Habilitační řízení Krechovská Michaela Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 15. 3. 2017 Jmenována 1. 12. 2017
Habilitační řízení Budaj Pavol Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 16. 3. 2017 Zastaveno  
Habilitační řízení Taušl Procházková Petra Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 26. 3. 2018 Jmenována 1. 12. 2018
Habilitační řízení Budaj Pavol Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 30. 8. 2018 Zastaveno  
Habilitační řízení Dyntar Jakub Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 31. 8. 2018 Jmenován 1. 7. 2019
Habilitační řízení Pelantová Věra Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management

8. 10. 2018

Zastaveno  
Habilitační řízení Matošková Jana Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 16. 8. 2019 Zastaveno  
Habilitační řízení Dědková Jaroslava PhDr. Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 21. 5. 2020 Jmenována 1. 1. 2021
Habilitační řízení Petrů Naděžda Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 27. 7. 2020 Jmenována 1. 7. 2021
Habilitační řízení MacGregor Pelikánová Radka JUDr., Ph.D., LL.M., MBA TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 4. 9. 2020 Zastaveno  
Habilitační řízení Vrabcová Pavla Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 17. 9. 2021 Jmenována 1. 7. 2022
Habilitační řízení Hašková Simona Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 21. 12. 2021 Jmenována 1. 1. 2023
Habilitační řízení Petříček Martin Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 1. 3. 2022 Jmenován 1. 7. 2023
Řízení ke jmenování profesorem Marešová Petra doc. Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 16. 3. 2022 Jmenována 18. 5. 2023
Řízení ke jmenování profesorem Tetřevová Liběna doc. Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 16. 3. 2022 Jmenována 18. 5. 2023
Řízení ke jmenování profesorem Tučková Zuzana doc. Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 22. 3. 2023 Jmenována 27. 5. 2024
Habilitační řízení Ungerman Otakar Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 7. 9. 2023 Jmenován 1. 7. 2024
Habilitační řízení Madzík Peter doc., Mgr., PhD. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 15. 9. 2023    
Habilitační řízení Urbancová Hana Ing., Ph.D. TUL Ekonomická fakulta Podniková ekonomika a management 23. 1. 2024    

 

2024

 
Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. 27. 3. 2024 ke stažení zde

2023

 
doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. 26. 9. 2023 ke stažení zde
Ing. Martin Petříček, Ph.D. 21. 3. 2023 ke stažení zde

 

2022

 
Seznam uchazečů   ke stažení zde
Ing. Simona Hašková, Ph.D. 30. 9. 2022 ke stažení zde
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. 30. 9. 2022 ke stažení zde
doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. 25. 10. 2022 ke stažení zde
Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. 22. 3. 2022 ke stažení zde

 

2021

 
Seznam uchazečů   ke stažení zde
Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. 24. 3. 2021 ke stažení zde
JUDr. Radka MacGregor Pelikánová, Ph.D.,LL.M., MBA 23. 9. 2021 ke stažení zde

 

2020

 
Seznam uchazečů   ke stažení zde
PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. 18. 9. 2020 ke stažení zde

 

2019

 
Seznam uchazečů   ke stažení zde
Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. 25. 4. 2019 ke stažení zde
Ing. Pavol Budaj, Ph.D. 13. 2. 2019 ke stažení zde
Ing. Věra Pelantová, Ph.D. 7. 11. 2019 ke stažení zde

 

2018

     
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D. 7. 9. 2018 ke stažení zde

2017

     
Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. 18. 10. 2017 ke stažení zde
Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. 29. 8. 2017 ke stažení zde

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY