overlay

Organizace prvního ročníku navazujícího magisterského studia

Na této stránce naleznete povinnosti všech studentů prvního ročníku navazujícího magisterského studia, včetně informací o zadávání témat diplomových prací a průběhu státní závěrečné zkoušky z ekonomie. Budete-li mít další dotazy, obraťte se prosím na poradce studenta Ondřeje Michala, nebo na proděkana pro studijní záležitosti Ing. Otakara Ungermana, Ph.D.

 

 

PŘED ZAČÁTKEM STUDIA:

 

STUDENTSKÉ POVINNOSTI:

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Z EKONOMIE (SZZE)

 

 

DALŠÍ AKTIVITY A DOPORUČENÍ:

Okruhy ke SZZ pro navazující studium

 
okruhy SZZ pro IM (AJ) ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ ekonomické ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ z makroekonomie, pro studenty, kteří absolvovali MA2 v ak. roce 2022/23 a později ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro PE ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro MI, zač. studia před 2019 ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro RS ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro PE, zač.studia 2019 a později ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro HPGP ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro SII, zač.studia 2019 a později ke stažení v PDF zde

Sledujte nás na Facebooku

⭐ HODNOCENÍ KVALITY