overlay

Složení děkanátu

Děkanát Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci je složen z funkce děkana, proděkanů a tajemníka fakulty. Kancelář děkana se nachází na 5. patře budovy H (číslo dveří H06024)

Děkan fakulty:
doc. Ing. Aleš Kocourek Ph.D.


děkan pro roky 2020–2024, akademický pracovník
Tel.: +420 48535 2514
E-mail: ales.kocourek@tul.cz

detailní informace
Jaroslav Demel

Ing. Jaroslav Demel, Ph.D.
proděkan pro vnější záležitosti, zástupce vedoucího katedry, odborný asistent
Tel.: +420 48535 2203
E-mail: jaroslav.demel@tul.cz


více informací
Jana Šimanová

Ing. Jana Šimanová, Ph.D.
proděkanka pro koncepci a rozvoj, odborná asistentka
Tel.: +420 48535 2495
E-mail: jana.simanova@tul.cz


více informací
Otakar Ungerman

Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.
proděkan pro studijní záležitosti, odborný asistent
Tel.: +420 48535 2417
E-mail: otakar.ungerman@tul.cz


více informací
Pavla Vrabcová

doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum, docentka
Tel.: +420 48535 2394
E-mail: pavla.vrabcova@tul.cz


více informací
Josef Drápalík

Ing. Josef Drápalík
tajemník fakulty
Tel.: +420 48535 2386
E-mail: josef.drapalik@tul.cz


více informací
Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail:
Tereza Marková sekretářka děkanátu, asistentka proděkana pro vědu a výzkum H06024 +420 48535 2388 tereza.markova@tul.cz
Denisa Čisárová sekretářka děkanátu H06024 +420 485 35 2388 denisa.cisarova@tul.cz
Viktor Plch počítačový technik H06032 +420 48535 2375 viktor.plch@tul.cz
Kateřina Těhníková asistentka proděkana pro studijní záležitosti a proděkana pro rozvoj a koncepci, fakultní rozvrhář H6046 +420 48535 2371 katerina.tehnikova@tul.cz
Vendula Pospíšilová redaktorka časopisu E+M H08031 +420 48535 2273 vendula.pospisilova@tul.cz
Lenka Bořková projektová manažerka H06020 +420 48535 2425 lenka.borkova@tul.cz
David Kubát odborný asistent, počítačový technik H08021 +420 48535 2223 david.kubat@tul.cz
Tomáš Žižka počítačový technik, odborný asistent H08021 +420 48535 2393 tomas.zizka@tul.cz
Ondřej Michal interní doktorand, PR specialista, webmaster H06017 +420 48535 2319 ondrej.michal@tul.cz
Martina Chvojková referentka zahraničních vztahů, fakultní koordinátorka Erasmus+ H06021 +420 48535 2418 martina.chvojkova@tul.cz

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Děkanát

Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

Telefon: +420 485 35 2388
Email: ef@tul.cz
Datová schránka: td7j9ft

Sledujte nás na Facebooku

⭐ HODNOCENÍ KVALITY