overlay

Bakalářské studium

Naše fakulta nabízí bakalářské studijní programy, jejichž standardní doba studia je 3 roky a po splnění studijních povinností a absolvování státní závěrečné zkoušky je zakončena titulem Bakalář (Bc.) před jménem. O některých studijních programů nabízíme jak formu prezenčního (denní) studia, tak formu kombinovaného (dálkového).

 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA se specializacemi

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí široké odborné agendy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, včetně účetnictví a financování pro podniky působící ve výrobním sektoru a v sektoru služeb. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, hospodaření podniku, marketingu, financí a účetnictví, daňové problematiky včetně právního povědomí v oblasti podnikání a veřejných služeb.

U studijního programu PODNIKOVÁ EKONOMIKA nabízíme jak formu prezenčního (denní) studia, tak formu kombinovaného (dálkového). Dále zde také nabízíme jak českou, tak anglickou formu studia.

 

MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

Absolvent studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy získá široký a solidní základ odborných znalostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, mezinárodní ekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management.  Profil absolventa je utvářen jednak spektrem společných povinných předmětů, doplněných o povinné předměty specializace a o nabídku povinně volitelných předmětů. Právě specializační předměty – povinné i povinně volitelné – umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech výrobní sféry anebo v podnikání v obchodu a službách, ale i v oblasti cestovního ruchu tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí, mezinárodního obchodu a cestovního ruchu. Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa.

 

INFORMAČNÍ MANAGEMENT

Absolventi získají znalosti a dovednosti analyzovat, navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele.

 

 

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ:

 

Management výrobních procesů

specializace studijního programu PODNIKOVÁ EKONOMIKA

 

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí široké odborné agendy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, včetně financování pro podniky působící ve výrobním sektoru. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, hospodaření podniku, marketingu, základů účetnictví a daňové problematiky, včetně právního povědomí v oblasti podnikání.

Více o studijním oboru

Management služeb

specializace studijního programu PODNIKOVÁ EKONOMIKA

 

Cílem studia je připravit studenty na zvládnutí široké odborné agendy z oblasti podnikové ekonomiky a managementu, včetně účetnictví a financování pro podniky působící v sektoru služeb. Studenti získají základní přehled z oblasti podnikového managementu, hospodaření podniku, marketingu, financí a účetnictví, daňové problematiky včetně právního povědomí v oblasti veřejných služeb.

Více o studijním oboru

Mezinárodní obchod

specializace studijního programu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

 

Absolvent získá široký základ odborných znalostí v rámci ekonomických disciplín, od  mikroekonomie a makroekonomie, přes nauku o podniku a marketing, po statistiku a podnikové finance. Specializační předměty umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech výrobní sféry anebo v podnikání v obchodu a službách tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí a mezinárodního obchodu. Důraz je kladen také na jazykovou vybavenost absolventa. 

Více o studijním oboru

Cestovní ruch

specializace studijního programu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY

 

Absolvent studijního programu Cestovní ruch získá široký základ odborných znalostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management. A specializační předměty umožňují uplatnění absolventů nejen v obchodních útvarech v obchodu a službách, ale i v oblasti cestovního ruchu tím, že zohledňují specifika mezinárodního ekonomického prostředí.

Více o studijním oboru

Informační management

informativně zaměřený studijní obor

 

Absolventi získají znalosti a dovednosti analyzovat, navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele.

Více o studijním oboru

Sledujte nás na Facebooku

☀️ LETNÍ SEMESTR 2023/4