overlay

Navazující magisterské studium

Naše fakulta nabízí navazující magisterské studijní programy, jejichž standardní doba studia jsou 2 roky a po splnění studijních povinností a absolvování státních závěrečných zkoušek je zakončeno titulem Inženýr (Ing.) před jménem. V rámci double degree programu získá úspěšný absolvent tituly dva: český titul Ing. (užívaný před jménem) a mezinárodní titul MSc. (užívaný za jménem). O některých studijních programů nabízíme jak formu prezenčního (denní) studia, tak formu kombinovaného (dálkového).

 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Studijní program Podniková ekonomika připravuje absolventy k řešení ekonomických situací v podnicích na střední a vyšší úrovni řízení. Absolventem je odborník v oblasti podnikové ekonomiky se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a manažerského rozhodování s využitím vybraných kvantitativních metod.

 

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Absolventi získají pro vykonávání středních a vyšších manažerských pozic teoretické znalosti a dovednosti analyzovat a navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele systému.

 

DOUBLE DEGREE: INTERNATIONAL MANAGEMENT

Absolventem je odborník v oblasti mezinárodního podnikového managementu se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů s akcentem na mezinárodní prostředí v úsecích strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a s využitím vybraných kvantitativních metod.

 

Nabídka studijních programů:

 

Management podnikových procesů

specializace studijního programu Podniková ekonomika

Studijní program Podniková ekonomika připravuje absolventy k řešení ekonomických situací v podnicích na střední a vyšší úrovni řízení. Absolventem je odborník v oblasti podnikové ekonomiky se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a manažerského rozhodování s využitím vybraných kvantitativních metod.

Více o studijním oboru

Marketing a mezinárodní obchod

specializace studijního programu Podniková ekonomika

Absolventi tohoto oboru zvládají vytvářet komplexní marketingové strategie  pro firmy všech velikostí, navrhovat, implementovat a vyhodnocovat marketingové kampaně a orientují se v regionálním marketingu. Absolventi se velmi dobře orientují v mezinárodním obchodním prostředí, vyznají se ve specifikách obchodování v rámci Evropské unie a mimo ni a jsou schopni realizovat strategie vstupu firmy na zahraniční trhy.

Systémové inženýrství a informatika

Absolventi získají pro vykonávání středních a vyšších manažerských pozic teoretické znalosti a dovednosti analyzovat a navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele systému. Díky kombinaci technologicky zaměřených a manžerských předmětů mají na výběr z velké škály povolání, jelikož jsou schopni realizovat vše od analýzy, implementace a optimalizace informačních systémů, grafických či propagačních projektů.

International Management

prezenční forma studia v anglickém jazyce – zdarma

Absolventem je odborník v oblasti mezinárodního podnikového managementu se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů s akcentem na mezinárodní prostředí v úsecích strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a s využitím vybraných kvantitativních metod. Integrovaný studijní program double degree Technické univerzity v Drážďanech a Technické univerzity v Liberci. Studijní program připravuje absolventy k řešení standardních ekonomických situací v podnikatelských jednotkách na střední a vyšší úrovni řízení.

Více o studijním oboru

Sledujte nás na Facebooku