overlay

Navazující magisterské studium

Naše fakulta nabízí navazující magisterské studijní programy, jejichž standardní doba studia jsou 2 roky a po splnění studijních povinností a absolvování státních závěrečných zkoušek je zakončeno titulem Inženýr (Ing.) před jménem. V rámci double degree programu získá úspěšný absolvent tituly dva: český titul Ing. (užívaný před jménem) a mezinárodní titul MSc. (užívaný za jménem). O některých studijních programů nabízíme jak formu prezenčního (denní) studia, tak formu kombinovaného (dálkového).

 

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Přihlašení v prvním kole probíhá do 30. dubna 2024. Více informací o přijímacím řízení a přihlášce.

Management podnikových procesů

specializace studijního programu Podniková ekonomika

Studijní program Podniková ekonomika připravuje absolventy k řešení ekonomických situací v podnicích na střední a vyšší úrovni řízení. Absolventem je odborník v oblasti podnikové ekonomiky se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a manažerského rozhodování s využitím vybraných kvantitativních metod.

Více o studijním oboru

Marketing a mezinárodní obchod

specializace studijního programu Podniková ekonomika

Absolventi tohoto oboru zvládají vytvářet komplexní marketingové strategie  pro firmy všech velikostí, navrhovat, implementovat a vyhodnocovat marketingové kampaně a orientují se v regionálním marketingu. Absolventi se velmi dobře orientují v mezinárodním obchodním prostředí, vyznají se ve specifikách obchodování v rámci Evropské unie a mimo ni a jsou schopni realizovat strategie vstupu firmy na zahraniční trhy.

Více o studijním oboru

Systémové inženýrství a informatika

Absolventi získají pro vykonávání středních a vyšších manažerských pozic teoretické znalosti a dovednosti analyzovat a navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele systému. Díky kombinaci technologicky zaměřených a manžerských předmětů mají na výběr z velké škály povolání, jelikož jsou schopni realizovat vše od analýzy, implementace a optimalizace informačních systémů, grafických či propagačních projektů.

Více o studijním oboru

International Management

prezenční forma studia v anglickém jazyce – zdarma

Absolventem je odborník v oblasti mezinárodního podnikového managementu se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů s akcentem na mezinárodní prostředí v úsecích strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a s využitím vybraných kvantitativních metod. Integrovaný studijní program double degree Technické univerzity v Drážďanech a Technické univerzity v Liberci. Studijní program připravuje absolventy k řešení standardních ekonomických situací v podnikatelských jednotkách na střední a vyšší úrovni řízení.

Více o studijním oboru

 

 

Přijímací řízení a přihláška

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Přihlašení v prvním kole probíhá do 30. dubna 2024. Více informací o přijímacím řízení a přihlášce.

Informace k přijímacímu řízení

Podat přihlášku ke studiu

PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Studijní program Podniková ekonomika připravuje absolventy k řešení ekonomických situací v podnicích na střední a vyšší úrovni řízení. Absolventem je odborník v oblasti podnikové ekonomiky se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a manažerského rozhodování s využitím vybraných kvantitativních metod.

Více o studijním programu

 

 

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Absolventi získají pro vykonávání středních a vyšších manažerských pozic teoretické znalosti a dovednosti analyzovat a navrhovat optimální koncepci informačních systémů a zajišťovat jejich provoz s ohledem na uživatele systému.

Více o studijním programu

 

 

DOUBLE DEGREE: INTERNATIONAL MANAGEMENT

Absolventem je odborník v oblasti mezinárodního podnikového managementu se zaměřením na zvládnutí řídicích procesů s akcentem na mezinárodní prostředí v úsecích strategického a inovačního managementu, finančního řízení, marketingových operací a s využitím vybraných kvantitativních metod.

Více o studijním programu

 

PROČ EF TUL?

 

 • Pestrá nabídka studijních programů: od bakaláře (Bc.) přes inženýra (Ing./MSc.) po doktora (Ph.D.)
 • Návaznost studijních programů: od bakaláře (Bc.) přes inženýra (Ing./MSc.) po doktora (Ph.D.)
 • Možnost volby zaměření studia pomocí volitelných předmětů podle zájmů a předpokládané  budoucí profese.
 • Výhody bezprostředního kontaktu mezi studenty a vyučujícími – individuální přístup ke studentům.
 • Nadstandardní jazyková a informatická příprava – možnost volby z pěti světových jazyků.
 • Zavádění nových předmětů podle trendů ekonomického vývoje.
 • Řešení konkrétní problematiky firem, které v mnoha případech umožňuje přechod v přímý zaměstnanecký poměr s lukrativními nástupními platy.
 • Snaha o co nejširší internacionalizaci studentů skrze studium v zahraničí.
Proč TUL?

Proč TUL?

 • Vynikající vysokoškolské prostředí – menzy, koleje, knihovny.
 • Tři pobočky menzy (kantýny) – na kolejích, na kampusu a menza přímo na budově H (EF TUL)
 • Moderní koleje (plné pokrytí žádostí o ubytování) v klidném prostředí Harcova
 • Univerzitní knihovna se studovnou a studentským klubem.
 • Univerzitní sportovní areál – dvě tělocvičny, horolezecká stěna, fitness, spinning, sauna...
 • Široké možnosti sportovního vyžití – TUL má fotbalový, hokejový, florbalový a baseballový klub. Kluby, které ale chybí, mohou být klidně založeny.
Proč Liberec?

Proč Liberec?

 • Kulturní prostředí – divadla, festivaly, muzeum, galerie, ZOO, botanická zahrada, veřejná knihovna...).
 • Sportovní sportovní – sportovní možnosti jsou v Liberci nezměrné; pro letní, tak pro zimní sporty.
 • Kariérní prostředí – stále rostoucí Liberec a jeho průmyslové zóny a obchodní centra nabízejí nové pracovní příležitosti a rozvoj regionu.

Přijímací řízení a přihláška

Letošní rok se přijímací zkoušky nekonají. Přihlašení v prvním kole probíhá do 30. dubna 2024. Více informací o přijímacím řízení a přihlášce.

Informace k přijímacímu řízení

Podat přihlášku ke studiu

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY