overlay

Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku

Internet se stal médiem, na kterém většina z nás a našich dětí tráví několik hodin denně, a to i díky chytrým telefonům, které nám umožňují být neustále online. Díky tomu je dnes internet jedním z hlavních marketingových kanálů firem, které se snaží upoutat pozornost nepřeberným množstvím nástrojů marketingové komunikace, přičemž řada z nich je na první pohled nerozeznatelná od běžného obsahu. Výzkumy ukazují, že podstatné procento dětí, ale i dospělých nedokáže identifikovat, co vše je na internetu komunikační kampaň. Data z Českého statistického úřadu hovoří jasně, internet má doma 97 % domácností s dětmi, děti tedy mají z domova přístup k internetu, ale jejich rodiče často netuší, co na něm dělají. Právě děti díky své nezkušenosti snáze podléhají marketingovým sdělením, která ovlivňují jejich nákupní rozhodování. Mimo to hrají děti důležitou roli při ovlivňování rodinných nákupů. Z těchto důvodů je nanejvýš důležité zkoumat, jaké formy online marketingové komunikace děti konzumují, jaký k nim mají postoj, a zda a jakým způsobem ovlivňuje jejich nákupy.

 

Projekt byl realizován od srpna 2020 do července 2023 s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Tým byl složen ze zaměstnanců Ekonomické fakulty, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a Akademie věd ČR. Cílem výzkumné části projektu bylo identifikovat roli internetu v každodennosti dětí ve věku 10 až 13 let, zjistit, s jakými nástroji online marketingové komunikace se děti na internetu setkají a jaký má na ně vliv. Výsledky ze dvou realizovaných výzkumů na toto téma jsou představeny v monografii.

Monografie ke stažení v PDF zde
Zajímavá zjištění z individuálních hloubkových rozhovorů

Zajímavá zjištění z individuálních hloubkových rozhovorů

 • tazatel: Učil tě někdo pracovat s počítačem nebo s tabletem? Nebo jestli máš pocit, že to umíš líp, než rodiče?
 • dítě: No, mám pocit, že to umím líp než mamka.  (Adéla, 10 let, 5. třída)
   
 • dítě: "Já se na ten Facebook kouknu, když mám čas."
 • tazatel: "To znamená jak často?"
 • dítě: "Nevím. Když se nudím." (Helena, 12 let, 6. třída)
   
 • tazatel: "A máš nějaké oblíbené značky?"
 • dítě: "Značky přímo ne. Ale mám ráda hodně Adidas a Nike." (Jana, 10 let, 5. třída)

Na základě zjištěných poznatků byla členy řešitelského týmu vytvořena didaktická pomůcka obsahující edukativní videa pro učitele na téma online marketingu, metodiku k pracovním listům spolu se správnými odpověďmi, pracovní listy pro žáky a prezentace, které je možné využít ve výuce. Celá didaktická pomůcka je určena jako podpůrný materiál ve výuce průřezového tématu mediální výchovy pro žáky 5. a 6. třídy základních škol a víceletých gymnázií.
Nezapomínejte ve své výuce na téma online marketingu. Naučíte tak své žáky rozpoznat marketingové nástroje, kriticky nad nimi přemýšlet a nenechat se jimi ovlivňovat.

 

Online marketing-výuková videa

Edukativní videa určená primárně učitelům základních škol, kteří budou prostřednictvím didaktické pomůcky vyučovat na školách online marketing.

YouTube kanál

YouTube kanál

YouTube kanál Online marketing-výuková videa obsahuje edukativní videa určená primárně učitelům základních škol, kteří budou prostřednictvím didaktické pomůcky s názvem Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku vyučovat na školách online marketing. Jde o 10 videí představující základní pojmy v online marketingu. Videa můžou pomoci i rodičům, kteří by se rádi dozvěděli, s jakými marketingovými aktivitami se jejich dítě v online prostředí setkává.

YouTube projektu

 

Kontaktujete nás.
Budeme rádi za zpětnou vazbu, jak se vám s didaktickou pomůckou pracuje, případně za vaše dotazy:

jitka1buresova@gmail.com

 

Sledujte nás na Facebooku