overlay

Rodinný podnik – řešení sociálních a ekonomických disparit obcí

Záměrem projektu je posílit výzkumné aktivity a znalosti v oblasti řešení regionálních disparit se zaměřením na obce venkovského typu, a to v kontextu jejich postavení v širším území. Za nástroj řešení nerovností je vybrán rodinný podnik jako základ pro rozvoj podnikatelského prostředí obce, venkova.

 

 

V rámci projektu byly formulovány nové postupy vymezení a hodnocení zdraví rodinných podniků a návrhy podpory jejich rozvoje v rámci řešení rozvoje podnikatelského prostředí obcí venkovského typu v širším území. Dalším výsledkem je návrh efektivního vzdělávání pro podniky rodinného typu s využitím informačních technologií; je tak položen základní kámen pro vytvoření řízené sítě mentorů pro rodinné podnikání. Ta bude v co nejvyšší možné míře odpovídat na požadavky společnosti, trhu práce a ekonomiky, bude propojena s nároky trhu práce a s dalšími nástroji dotvářejícími aktivní politiku zaměstnanosti. Snahou je předcházet problémům vylidňování malých obcí, vytvořením příznivějších podmínek pro realizaci reprodukčních záměrů mladých lidí v rámci rodinného podnikání a tím přispět k udržení teritoriální soudržnosti. Viz Zpráva z výzkumu v obcích do 2000 obyvatel.

Ještě než se objevily nadnárodní korporace, byl tu rodinný business. Ještě než přišla průmyslová revoluce, byl tady rodinný byznys. A dokonce ještě před tím, než se objevilo řecké nebo římské impérium, byl zde rodinný byznys.

William O'Hara, Centuries of Success, 2004

⇗ Více informací o projektu na IS VAVAI

Sledujte nás na Facebooku