overlay

Fakultní grafika

Nový vizuál Technické univerzity v Liberci byl přijat v září 2021. Bližší informace naleznete v článku na T-UNI. Jeho implementace probíhá dodnes. Koordinátory na naší fakultě je proděkan pro vnější záležitosti Ing. Jaroslav Demel, Ph.D. a PR specialista Ing. Ondřej Michal.

Bližší informace na webu TUL

Design manuál

Kvalitně zpracovaný vizuální styl spoluvytváří a podporuje komunikaci moderní instituce, naznačuje její charakter a směřování. Jednotný vizuální styl TUL tvoří v základu tři hlavní prvky (1) písmo, (2) značka a (3) barvy.

Grafický manuál představuje pravidla a doporučení pro udržení fungujícího a jednotného vizuálního stylu na příkladech konkrétních výstupů a práce se značkou. Součástí tohoto manuálu jsou aktuální soubory a zdrojová data. Veškeré grafické podklady jsou také k dispozi na intranetu, nebo v BrandCloud.

   
Design manuál Technické univerzity v Liberci ke stažení v PDF zde

Logo univerzity

   
Logo: TUL ke stažení zde
Logo v ČJ: Technická univerzita v Liberci ke stažení zde
Logo v ČJ 3řádkové: Technická univerzita v Liberci ke stažení zde
Logo v AJ: Technical University of Liberec ke stažení zde
Logo v AJ 3řádkové: Technical University of Liberec ke stažení zde
Symbol TUL ke stažení zde

Logo fakulty

Každý zip obsahuje soubory ve 3 barevných provedeních a ve více variantách souborů (pdf, eps, svg, png).

   
Logo v ČJ: EF TUL ke stažení zde
Logo v AJ: FE TUL ke stažení zde
Logo v ČJ: Ekonomická fakulta TUL ke stažení zde
Logo v AJ: Faculty of Economics TUL ke stažení zde
Symbol EF TUL ke stažení zde

Písmo

Základním písmem univerzity je písmo TUL Mono v řezech Light, Regular a Bold a podtrhávaných variantách Underline. Řezy Underline slouží přímo k sazbě značek TUL a poskytuje se pouze vyžádání. Písmo vzniklo speciálně pro potřeby vizuálního stylu TUL jako monolineární typ inspirovaný technologií CNC, estetikou průmyslových šablon pro označování technických výkresů a systémem analogového písma pro základní školy německého vynálezce Friedricha Soenneckeho z roku 1878. Znaková sada obsahuje speciální znaky jako jsou šipky, zvýrazněné číslice v kruhu, měnové symboly, znaky pro matematickou sazbu a další. Jazyková podpora zahrnuje například jazyky evropské (např. němčina, francouzština) a středoevropské (např. čeština, maďarština).

   
Univerzitní písmo TUL MONO ke stažení zde
Doplňkové písmo: Bezpatkové písmo Inter ke stažení zde
Doplňkové písmo: Patkové písmo Merriweather ke stažení zde
Doplňkové písmo: Neproporciální písmo Noto Sans Mono ke stažení zde

Hlavičkový papír

Zde si můžete stáhnout hlavičkový papír pro word. Upozornění: Kontaktní informace v zápatí dokumentů si musí každý uživatel upravit individuálně.

   
TUL: Hlavičkový papír univerzity v ČJ ke stažení v DOCX zde
TUL: Hlavičkový papír univerzity v AJ ke stažení v DOCX zde
EF TUL: Hlavičkový papír fakulty v ČJ ke stažení v DOCX zde
EF TUL: Hlavičkový papír fakulty v AJ ke stažení v DOCX zde

Šablony PowerPoint

   
Univerzitní šablona PowerPoint v ČJ ke stažení v PPTX zde
Univerzitní šablona PowerPoint v AJ ke stažení v PPTX zde
Fakultní šablona PowerPoint v ČJ ke stažení v PPTX zde
Fakultní šablona PowerPoint v AJ ke stažení v PPTX zde

Generátor podpisů

Generátor podpisů slouží pro vložení podpisu pro elektronickou poštu. Vzorový podpis vypadá následovně:

 

Ing. Jan Pseodonym
vzorový podpis

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra
Voroněžská 13, 460 01 Liberec 1

+420 777 888 999
pseodonym@tul.cz

 

ODKAZ NA GENERÁTOR PODPISŮ ZDE

NÁVOD NA JEHO INSTALACI ZDE

 

Vizitky pro zaměstnance

1. Podklady – kompletní

Návrh vizitek zajistíme, přesto je nutná aktivní spolupráce také z Vaší strany. Připravte si prosím text se všemi informacemi a údaji, které mají na vizitkách být. Na vizitky je možné uvést pouze pracovní, nikoliv privátní informace (univerzitní mail, nikoliv soukromý, totéž tel. číslo atd.).

Vzor podkladů pro českou verzi

  • Jméno a příjmení vč. titulů, které používáte
  • Pozice / funkce
  • Název kmenového pracoviště / katedry / oddělení / laboratoře atp.
  • Adresa – v případě kampusu Husova se jedná vždy o adresu: Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1
  • telefon: +420 XXX XXX XXX, GSM: +420 XXX XXX XXX / e-mail: jmeno.prijmeni@tul.cz

České, nebo i anglické? Budete-li chtít také vizitky v anglické verzi, opět je třeba dodat úplné podklady (dle českého vzoru) v angličtině. Doporučujeme individuálně si ujasnit použití českých titulů. Kompletní podklady zašlete e-mailem na adresu: bianca.lamrova@tul.cz (linka 3269)

 

2. Grafické zpracování

Na základě Vašich podkladů zpracujeme náhled vizitky, který obdržíte e-mailem ke korektuře. Je nutné pečlivě zkontrolovat veškeré údaje, při zpracování může dojít nezáměrně k chybě.

Za obsah vizitky odpovídá vždy zadavatel. 

 

3. Tisk

Vizitky můžete nechat tisknout v tiskárně Geoprint s.r.o.

Sledujte nás na Facebooku