overlay

Oborová rada

Oborová rada pro doktorský studijní program Podniková ekonomika a management

     
Předseda:

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

garant studijního programu Podniková ekonomika a management
Interní členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. katedra informatiky
  doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. vedoucí katedry ekonomie
  doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. katedra ekonomie
  doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. katedra ekonomické statistiky
Externí členové: prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
  prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

 

Oborová rada pro doktorský studijní program Ekonomika a management

     
Předseda: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. garant studijního oboru Řízení a ekonomika podniku, katedra ekonomie
Interní členové: doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. katedra informatiky
  doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. vedoucí katedry ekonomie
  doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
  doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. katedra ekonomické statistiky
 

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

garant studijního programu Podniková ekonomika a management
Externí členové: prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové
  prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni

 

Fakultní oborová rada pro doktorský studijní program Systémové inženýrství a informatika

     
Předsedkyně dílčí OR:

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

katedra informatiky
Interní členové: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. katedra ekonomie
  doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. katedra informatiky
  prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
Externí členové: prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL
 

doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

prorektor, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL

 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY