overlay

Nabídka studia

Ekonomická fakulta TUL je dynamickou školou, která se přizpůsobuje reálným podmínkám a zavádí nové předměty podle trendů ekonomického vývoje. V průběhu studia je kladen velký důraz na rozvoj praktických dovedností a prezentačních schopností. Výuka se opírá o výsledky řešení řady výzkumných úkolů a projektů. Studenti zpracovávají samostatně i v týmech projekty, ve kterých řeší a prezentují modelové situace nebo provádějí analýzy hospodaření vybraných podnikatelských subjektů, které často nabízejí absolventům zajímavé zaměstnání. Tím Ekonomická fakulta TUL vytváří předpoklady pro flexibilitu v rámci budoucího zaměstnání a rychlý profesní růst svých absolventů.

 

Naše fakulta nabízí tři základní druhy studia - bakalářské (3leté zakončené titulem Bc.), navazující magisterské (2leté zakončené titulem Ing., nebo Ing. MSc.) a doktorské (4leté zakončené titulem Ph.D.). Tyto druhy studia (ne však všechny) lze studovat ve dvou formách studia - prezenční (denní) a kombinované (dálkové).

Mezinárodní jazykové kurzy

Mezinárodní jazykové kurzy

Katedra cizích jazyků naší fakulty je akreditovaným pracovištěm zajišťujícím administraci mezinárodně uznávaných zkoušek  TOEIC® Listening and Reading a WiDaF® pro všechny studenty TUL.

Více informací zde!
Kurzy a semináře

Kurzy a semináře

Naše fakulta nabízí také kurzy a semináře pro širokou veřejnost.Většinu této agendy má na starosti Kancelář analýz a studií, jejímž posláním je podpora aktivní dlouhodobější a systematické spolupráce s podniky. Jedná se o přístup spolupráce ušitý na míru každé jednotlivé firmě, dle jejích konkrétních zájmů, požadavků a možností – časových, personálních i finančních.

Více informací zde!

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY