overlay

Kancelář analýz a studií

Ekonomická fakulta TUL provozuje Kancelář analýz a studií, jejímž posláním je podpora aktivní dlouhodobější a systematické spolupráce s podniky. Jedná se o přístup spolupráce ušitý na míru každé jednotlivé firmě, dle jejích konkrétních zájmů, požadavků a možností – časových, personálních i finančních. Cílem této spolupráce je propojit činnost Ekonomické fakulty TUL s komerční sférou a firmám nabídnout profesionální služby podložené znalostmi z teoretické roviny. Nabídku zajišťují jednotlivé katedry Ekonomické fakulty TUL.

 

Mise kanceláře analýz a studií

Mise kanceláře analýz a studií

Ekonomická fakulta TUL je ceněným partnerem komerční sféry, do které přináší vzdělání a odbornost akademických pracovníků a výsledky vědy a výzkumu. Pomáhá tak organizacím i jednotlivcům dále zvyšovat znalosti, zefektivnit činnosti, věnovat pozornost novým faktorům ovlivňujícím jejich úspěch a vytvářet nové konkurenční výhody.

⇗ Webový portál kurzů Kanceláře analýz a studií

Nabízíme spolupráci ve dvou směrech

Vzdělávací kurzy jsou také nabízeny individuálním oslovováním jednotlivých podniků prostřednictvím e-mailu a osobních schůzek. Kromě kurzů pro veřejnost nabízíme také interní kurzy pro studenty TUL a možnost získání jazykových certifikátů.

Komerční kurzy

Kancelář analýz a studií ale také tvoří individuální expertní analýzy a studie tvořené na míru - od mikropodniků po nadnárodní koncerny.

Analýzy a studie

 

Kontaktní osoba
Ing. Zuzana Horčičková, Ph.D. +420 48 535 2217 zuzana.horcickova@tul.cz
Veronika Trnková +420 48535 2351 kas@tul.cz

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Kancelář analýz a studií
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1
kas@tul.cz

Sledujte nás na Facebooku