overlay

Akademické prostředí s kolegiální atmosférou

My jsme EF TUL!

Informace pro uchazeče
overlay

Předáváme znalosti a rozvíjíme osobnosti

My jsme EF TUL!

Informace pro studenty
overlay

Vědecký pokrok aplikovatelný v praxi

My jsme EF TUL!

Věda, výzkum a inovace
overlay

Široká podpora mezinárodní spolupráce

My jsme EF TUL!

Internacionalizace
Uchazeč Student Absolvent Veřejnost

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
Budova H
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1
Tel: +420 485 352 388

Další kontakty

 

 

Zimní semestr 2023/2024

Všem členům akademické obce přejeme mnoho sil
do nového akademického roku!

Katedry naší fakulty

Kalendář akcí

0

Počet studentů

0

Počet absolventů

0

let neustálé činnosti

Vysokoškolské studium na EF TUL

Studujte na naší fakultě bakalářské studium, navazující magisterské studium či doktorské studium. Pokud s naší fakultou budete chtít propojit i svůj další akademický postup, nabízíme habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Další aktivity fakulty

Hlavní činností naší fakulty je činnost vzdělávací. Není to však zdaleka jediné, čím se můžeme chlubit. Pyšníme se moderním vybavením ekonomické laboratoře EconLab a kreativně-informatické laboratoře MultiLab. Ve vědeckém odvětví vydáváme své vlastní periodikum - Časopis E+M. Naší vysokoškolskou odbornost předáváme veřejnosti nejen skrze bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium, ale též pořádáním kurzů, tvorbou analýz a expertních studií v rámci Kanceláře analýz a studií.

EF jako součást TUL

Ekonomická fakulta je nedílnou součástí Technické univerzity v Liberci. V tomto přirozeně interdisciplinárním prostředí tvořeném 7 různorodými fakultami a 1 odborným ústavem přináší neodmyslitelný přínos do všech zastoupených vědeckých oborů.

Partneři EF TUL

Sledujte nás na Facebooku