overlay

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ekonomická fakulta TUL získala akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Podniková ekonomika a management.

 

 

Rozhodnutí o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Rozhodnutí o udělení akreditace

 

 

Řád a směrnice k řízení
Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem (5/2016 rev. 06)
Návrh na zahájení habilitačního řízení (5/2016 rev. 06)
Směrnice k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem na Ekonomické fakultě TUL (5/2016 rev. 06)
Střet zájmů při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Technické univerzity v Liberci

 

 

Údaje o zahájených řízeních
Seznam uchazečů
Ing. Simona Hašková, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.
doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.

 

Sledujte nás na Facebooku