overlay

Informace a odkazy pro zaměstnance

Tato stránka slouží jako úvodník pro vstup do intranetu TUL. Zaměstnanec zde může nalézt užitečné informace, tak odkazové mozaiky pro usnadnění vstupu na různé webové stránky Technické univerzity v Liberci.

IT podpora

Přímý odkaz na stažení programu TeamViewer upraveného pro vzdálenou pomoc na EF: get.teamviewer.com/efpomoc

 

Jak to funguje? - První žádost o pomoc s počítačem a stažení programu TeamViewer

 • Zaměstnanec klikne na webu ekonomické fakulty na tlačítko „Vzdálená pomoc“.
 • Poté se automaticky začne stahovat program TeamViewer do složky v počítači (obvykle „stažené soubory“, případně kam si zvolí).
 • Spuštěním staženého programu se zašle požadavek na vzdálenou pomoc a Viktor Plch automaticky dostane informační email s žádostí o pomoc. (Přesto je vhodné Viktora kontaktovat i telefonicky pro případ, že by byl mimo kancelář.)
 • Ve chvíli, kdy se do počítače zaměstnance Viktor bude chtít připojit, zaměstnanci se zobrazí upozornění a tlačítkem „Povolit“ umožní Viktorovi vzdálenou pomoc.
 • Po ukončení připojení se zobrazí formulář hodnocení s možností vložení komentáře.
 • Na ploše se objeví ikonka s názvem „EF TUL vzdálená pomoc na vyžádání“.

 

Jak to funguje? – Další žádosti o pomoc s počítačem

 • Při dalším požadavku o pomoc se již program nemusí ze stránek stahovat, stačí jej zapnout kliknutím na ikonku programu na ploše a stisknout tlačítko „Požádat o pomoc“.
 • Do políčka popis může zaměstnanec vložit i informace o problému.
 • Vždy je vhodné Viktora kontaktovat telefonicky pro případ, že by nebyl v tu chvíli dostupný.
 • Ve chvíli, kdy se do počítače zaměstnance Viktor bude chtít připojit, zaměstnanci se zobrazí upozornění a tlačítkem „Povolit“ umožní Viktorovi vzdálenou pomoc.
 • Po ukončení připojení se zobrazí formulář hodnocení s možností vložení komentáře.

 

Další informace:

 • Vpuštění vzdálené pomoci je plně v rukou zaměstnance.
 • Nikdy se do počítače zaměstnance nemůže vzdálená pomoc připojit bez svolení zaměstnance.
 • Při každém požadavku o podporu se bez potvrzení tlačítkem „Povolit“ do počítače nemůže nikdo vzdáleně připojit.
 • Během vzdáleného připojení je možné komunikovat skrze TeamViewer i prostřednictvím mikrofonu a webkamery počítače.

Generátor podpisů

Generátor podpisů slouží pro vložení podpisu pro elektronickou poštu. Vzorový podpis vypadá následovně:

Ing. Jan Pseodonym
vzorový podpis

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra
Voroněžská 13, 460 01 Liberec 1

+420 777 888 999
pseodonym@tul.cz

 

ODKAZ NA GENERÁTOR PODPISŮ ZDE

 

Generátor kreativních sad

Vedení TUL dalo vytvořit sadu stránek na jednotnou tvorbu plakátů, cedulí, jmenovek, atd. Tyto sady umožňují generování různých typů tiskovin a propagačních materiálů v univerzitních i fakultních barvách v jednotném stylu, který je v souladu s platným grafickým manuálem TUL.

ODKAZ NA KREATIVNÍ SADY

Vizitky

1. Podklady – kompletní

Návrh vizitek zajistíme, přesto je nutná aktivní spolupráce také z Vaší strany. Připravte si prosím text se všemi informacemi a údaji, které mají na vizitkách být. Na vizitky je možné uvést pouze pracovní, nikoliv privátní informace (univerzitní mail, nikoliv soukromý, totéž tel. číslo atd.).

Vzor podkladů pro českou verzi

 • Jméno a příjmení vč. titulů, které používáte
 • Pozice / funkce
 • Název kmenového pracoviště / katedry / oddělení / laboratoře atp.
 • Adresa – v případě kampusu Husova se jedná vždy o adresu: Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1
 • telefon: +420 XXX XXX XXX, GSM: +420 XXX XXX XXX / e-mail: jmeno.prijmeni@tul.cz

České, nebo i anglické? Budete-li chtít také vizitky v anglické verzi, opět je třeba dodat úplné podklady (dle českého vzoru) v angličtině. Doporučujeme individuálně si ujasnit použití českých titulů. Kompletní podklady zašlete e-mailem na adresu: bianca.lamrova@tul.cz (linka 3269)

 

2. Grafické zpracování

Na základě Vašich podkladů zpracujeme náhled vizitky, který obdržíte e-mailem ke korektuře. Je nutné pečlivě zkontrolovat veškeré údaje, při zpracování může dojít nezáměrně k chybě.

Za obsah vizitky odpovídá vždy zadavatel. 

 

3. Tisk

Vizitky můžete nechat tisknout v tiskárně Geoprint s.r.o.

Zaměstnanecké výjezdy

Veškeré informace o možnostech zaměstnaneckých pobytů (včetně podmínek a přihláškového formuláře) naleznete na portále EASY.TUL.CZ:
⇗ Výukové pobyty
⇗ Školení
⇗ Výběrové řízení pro zaměstnance

Užitečné odkazy

Formulář změn na webu EF TUL

Pod tímto odkazem naleznete formulář ke změnám na webu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Odkaz na formulář

Sledujte nás na Facebooku

† VÁCLAV URBÁNEK