overlay

Informace a odkazy pro zaměstnance

Tato stránka slouží jako úvodník pro vstup do intranetu TUL. Zaměstnanec zde může nalézt užitečné informace i odkazové mozaiky pro usnadnění vstupu na různé webové stránky Technické univerzity v Liberci.

Rozcestník pro informace zaměstnancům

Přímý odkaz na náhled sdílené tabulky s Rozcestníkem pro informace zaměstnancům je k dispozici na následujícím odkaze:

Rozcestník k dispozici zde

Generátor podpisů

Generátor podpisů slouží pro vložení podpisu pro elektronickou poštu. Vzorový podpis vypadá následovně:

Ing. Jan Pseodonym
vzorový podpis

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra
Voroněžská 13, 460 01 Liberec 1

+420 777 888 999
pseodonym@tul.cz

 

ODKAZ NA GENERÁTOR PODPISŮ ZDE

 

Generátor kreativních sad

Vedení TUL dalo vytvořit sadu stránek na jednotnou tvorbu plakátů, cedulí, jmenovek, atd. Tyto sady umožňují generování různých typů tiskovin a propagačních materiálů v univerzitních i fakultních barvách v jednotném stylu, který je v souladu s platným grafickým manuálem TUL.

ODKAZ NA KREATIVNÍ SADY

Vizitky

1. Podklady – kompletní

Návrh vizitek zajistíme, přesto je nutná aktivní spolupráce také z Vaší strany. Připravte si prosím text se všemi informacemi a údaji, které mají na vizitkách být. Na vizitky je možné uvést pouze pracovní, nikoliv privátní informace (univerzitní mail, nikoliv soukromý, totéž tel. číslo atd.).

Vzor podkladů pro českou verzi

  • Jméno a příjmení vč. titulů, které používáte
  • Pozice / funkce
  • Název kmenového pracoviště / katedry / oddělení / laboratoře atp.
  • Adresa – v případě kampusu Husova se jedná vždy o adresu: Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1
  • telefon: +420 XXX XXX XXX, GSM: +420 XXX XXX XXX / e-mail: jmeno.prijmeni@tul.cz

České, nebo i anglické? Budete-li chtít také vizitky v anglické verzi, opět je třeba dodat úplné podklady (dle českého vzoru) v angličtině. Doporučujeme individuálně si ujasnit použití českých titulů. Kompletní podklady zašlete e-mailem na adresu: bianca.lamrova@tul.cz (linka 3269)

 

2. Grafické zpracování

Na základě Vašich podkladů zpracujeme náhled vizitky, který obdržíte e-mailem ke korektuře. Je nutné pečlivě zkontrolovat veškeré údaje, při zpracování může dojít nezáměrně k chybě.

Za obsah vizitky odpovídá vždy zadavatel. 

 

3. Tisk

Vizitky můžete nechat tisknout v tiskárně Geoprint s.r.o.

Zaměstnanecké výjezdy

Veškeré informace o možnostech zaměstnaneckých pobytů (včetně podmínek a přihláškového formuláře) naleznete na portále EASY.TUL.CZ:
⇗ Výukové pobyty
⇗ Školení
⇗ Výběrové řízení pro zaměstnance

Užitečné odkazy

Formulář změn na webu EF TUL

Pod tímto odkazem naleznete formulář k návrhu změn na webu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Odkaz na formulář

Sledujte nás na Facebooku