overlay

Struktura fakulty


 

Následující  organigram z výroční zprávy EF TUL prozrazuje členění fakulty a posloupnost řízení.

 

Vědecká rada Děkan fakulty Akademický senát Tajemník fakulty Studijní oddělení Zahraniční oddělení Kancelář analýz a studií Redakce časopisu E+M proděkan proděkan proděkan proděkan proděkan KPE KMG KEK KIN KFÚ KSY KCJ

Sledujte nás na Facebooku