overlay

Disciplinární komise

Ke dni 20. října 2021 jmenoval děkan Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na základě předchozího souhlasu Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci Disciplinární komisi Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci. Ta má za úkol řešit podněty, které jsou jí předloženy.

Členové disciplinární komise

Jméno Pozice Email
doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM Předseda komise bohumil.polacek@tul.cz
Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D. Členka komise iva.nedomlelova@tul.cz
Ing. Julie Holendová Členka komise julie.holendova@tul.cz
Ing. David Svoboda Člen komise david.svoboda4@tul.cz

Sledujte nás na Facebooku