overlay

Harmonogram akademického roku

Na této stránce naleznete aktuální harmonogram akademického roku. V dolní části stránky je soubor ke stažení v PDF.

Harmonogram výuky na akademický rok 2022/2023

 

Zahájení akademického roku 05.09. 2022
Ukončení akademického roku 03. 09. 2023
Poslední termín splnění studijních povinností za AR 2021/2022 09. 09. 2022
Poslední termín pro podání žádosti o povolení třetího zapsání předmětu 16. 09. 2022
Zápis ke studiu do všech ročníků - určí děkan 05. 09. 2022 - 23. 09. 2022
Bez výuky 05. 09. 2022 - 23. 09. 2022
Poslední termín splnění studijních povinností za AR 2022/2023 31. 08. 2023
Předběžný zápis na AR 2022/2023 04.06. 2022 (16:00-23:59)
05.06. 2022 (16:00) - 03.07. 2022 (23:59)
27.08. 2022 (00:00) - 18.09. 2022 (23:59)
Předběžný zápis na letní semestr 2022/2023 21.01. 2023 (16:00-23:59)
21.01. 2023 (16:00) - 19.02. 2023 (23:59)
Rektorský den (pouze pro prezenční studium) 12.05. 2023
Slavnostní promoce absolventů EF TUL 27. června 2023

Výuka v ZIMNÍM SEMESTRU pro všechny ročníky

Výuka 13 týdnů 26.09.2022 - 23.12. 2022
Zimní prázdniny 1 týden 27.12. 2022 - 30.12. 2022
Zkouškové období (bez výuky) 5 týdnů 02.01. 2023 - 03.02. 2023
Bez zkoušení a promocí 3 týdny 06.02. 2023 - 24.02. 2023
Poslední termín pro splnění povinností za ZS I. ročníku   03.02. 2023
Odevzdání závěrečné práce (diplomové, či bakalářské)   do 16.12. 2022
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG a přihlášení ke SZZ oborové přes IS STAG bakalářské studium nejpozději do 09.01. 2023
magisterské studium
Státní závěrečná zkouška z Ekonomie   16.01. 2023 - 03.02. 2023
Státní závěrečné zkoušky oborové   16.01. 2023 - 03.02. 2023
Registrace témat závěrečných prací prostřednictvím IS STAG bakalářská práce 01.04. 2023 (8:00)
diplomová práce 01.04. 2023 (9:00)

Výuka v LETNÍM SEMESTRU pro I., II. bakalářských studijních oborů a I. ročník navazujících magisterských studijních oborů

Výuka 14 týdnů 27.02. 2023 - 02.06. 2023
Zkouškové období (bez výuky) 5 týdnů 05.06 2023 - 07.07. 2023
Letní prázdniny 8 týdnů 08.07. 2023 - 31.08. 2023
Státní závěrečná zkouška z Ekonomie – červnový termín   12. a 13. června 2023
Státní závěrečná zkouška z Ekonomie – srpnový termín   23. a 24. srpna 2023

Výuka v LETNÍM SEMESTRU pro III. ročník bakalářských studijních programů

Výuka 10 týdnů 27.02. 2023 – 05.05. 2023
Bez výuky   09.05. 2023 – 07.07. 2023
Odevzdání bakalářské práce (účast na červnových státnicích)   nejpozději do 05.05. 2023
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG (účast na červnových státnicích)   nejpozději do 20.05. 2023
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce přes IS STAG (účast na červnových státnicích)   nejpozději do 20.05. 2023
Státní závěrečné zkoušky oborovéčervnový termín   6.–8. června 2023
     
Odevzdání bakalářské práce (účast na srpnových státnicích)   nejpozději do 16. června. 2023
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG (účast na srpnových státnicích)   nejpozději do 11. srpna. 2023
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce přes IS STAG (účast na srpnových státnicích)   nejpozději do 11. srpna. 2023
Státní závěrečné zkoušky srpnový termín   28.–31. srpna 2023

Výuka v LETNÍM SEMESTRU pro II. ročník navazujících magisterských studijních oborů

Výuka 9 týdnů 27.02. 2023 - 28.04. 2023 
Bez výuky   02.05. 2023 - 07.07. 2023
Odevzdání diplomové práce (účast na červnových státnicích)   nejpozději do 05.05. 2023
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG (účast na červnových státnicích)   nejpozději do 20.05. 2023
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce oborové přes IS STAG (účast na červnových státnicích)   nejpozději do 20.05. 2023
Konání červnových oborových státnic (účast na červnových státnicích)   13.–15. června 2023
     
Odevzdání diplomové práce (účast na srpnových státnicích)   nejpozději do 16. června 2023
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG(účast na srpnových státnicích)   nejpozději do 11. srpna 2023
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce oborové přes IS STAG (účast na srpnových státnicích)   nejpozději do 11. srpna 2023
Konání červnových oborových státnic (účast na srpnových státnicích)   28.–31. srpna 2023

Státní závěrečná zkouška (srpnový termín) - pro III. ročník bakalářských studijních oborů a II. ročník navazujících magisterských studijních oborů

Odevzdání bakalářské/diplomové práce nejpozději do 16.06. 2023
Odevzdání formuláře o průběhu studia z IS STAG nejpozději do 11.08. 2023
Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce nejpozději do 11.08. 2023
Státní závěrečná zkouška z Ekonomie 28.–31. srpna 2023
Státní závěrečné zkoušky oborové 28.–31. srpna 2023


 

Harmonogram na ak. rok 2022/23 ke stažení v PDF zde.

Harmonogram na ak. rok 2023/24 ke stažení v PDF zde.

Sledujte nás na Facebooku

✒️ JAK SPRÁVNĚ NAPSAT BAKALÁŘKU/DIPLOMKU?