overlay

Katedra ekonomické statistiky

Katedra ekonomické statistiky se věnuje širokému spektru statistických věd, které zahrnují statistické, ekonometrické a ekonomicko-matematické metody, aplikovatelné ve všech oblastech hospodářského života. Nezbytným předpokladem je přitom udržovat krok s nejnovějšími trendy ve vývoji statistických metod a postupů, které jsou v souvislosti se vznikem specializovaných statistických softwarů stále sofistikovanější. Mimořádný význam je přikládán intenzivnímu zkoumání možností aplikace statistických metod v ekonomické praxi.


O katedře

O katedře

Katedra ekonomické statistiky zabezpečuje výuku statistických předmětů nejen pro studijní programy na Ekonomické fakultě TUL, ale také pro program Rekreologie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické a programy Všeobecná sestra a Biomedicínské inženýrství na FZS. Zajišťuje rovněž výuku statistických předmětů v doktorských studijních programech a výuku v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Členové katedry s odborným zaměřením na pojišťovnictví mimo jiné zabezpečují výuku předmětů z této oblasti. Hlavním smyslem výuky je seznámit studenty s moderními statistickými nástroji analýzy dat a naučit je s nimi správným způsobem zacházet, aby byli v budoucnu schopni statistické metody a postupy efektivně aplikovat v prostředí reálných ekonomických údajů.


 

Výuka

Výuka

Katedra ekonomické statistiky zabezpečuje výuku statistických předmětů v prezenční a kombinované formě v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia Ekonomické fakulty TUL. Zajišťuje rovněž výuku v anglickém jazyce pro zahraniční studenty. Členové katedry s odborným zaměřením na pojišťovnictví mimo jiné zabezpečují výuku předmětů z této oblasti.

⇗ Přehled předmětů na IS STAG

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Katedra ekonomické statistiky orientuje svoji vědecko-výzkumnou činnost na řešení výzkumných úkolů a projektů v souladu se svým odborným zaměřením. Spolupracuje jak se subjekty z praxe, tak s jinými fakultami TUL. Pracovníci katedry poskytují rovněž poradenskou činnost pro ostatní katedry Ekonomické fakulty TUL i pro katedry jiných fakult TUL. Členové katedry se zapojují do řešení grantových projektů a dalších výzkumných úkolů zadávaných ministerstvy i podnikatelskými subjekty, publikují v domácích i zahraničních odborných časopisech, ve vědeckých sbornících z mezinárodních konferencí a v monografiíc

Realizované projekty KSY

Členové katedry

Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail:
Vladimíra Hovorková Valentová vedoucí katedry, odborná asistentka H08017 +420 48535 2395 vladimira.valentova@tul.cz
Jiří Rozkovec zástupce vedoucího katedry, asistent H08013 +420 48535 2372 jiri.rozkovec@tul.cz
Karina Tatek Benetti tajemnice katedry ekonomické statistiky, odborná asistentka H08013 +420 48535 2347 karina.benetti@tul.cz
Věra Veselá sekretářka H08014 +420 48535 2399 vera.vesela1@tul.cz
Jan Öhm odborný asistent H08013 +420 48535 2372 jan.ohm@tul.cz
Pavla Vrabcová proděkanka pro vědu a výzkum, docentka H08020 +420 48535 2394 pavla.vrabcova@tul.cz
Michaela Matoušková interní doktorandka na KFÚ, odborná asistentka na KSY H08039 +420 48535 2369 michaela.matouskova@tul.cz

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra ekonomické statistiky
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 352 399
e-mail: vera.vesela1@tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku