overlay

Organizace druhého ročníku navazujícího magisterského studia

Na této stránce naleznete povinnosti všech studentů druhého ročníku navazujícího magisterského studia, včetně informací o odevzdávání diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek. Budete-li mít další dotazy, obraťte se prosím na poradce studenta Ondřeje Michala, nebo na proděkana pro studijní záležitosti Ing. Otakara Ungermana, Ph.D.

 

 

PŘED ZAČÁTKEM STUDIA:

 

STUDENTSKÉ POVINNOSTI:

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA OBOROVÁ

 

DALŠÍ AKTIVITY A DOPORUČENÍ:

Okruhy ke SZZ pro navazující studium

 
okruhy SZZ pro IM (AJ) ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ ekonomické ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro PE ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro MI ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro RS ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro PE, zač.studia 2019 a později ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro HPGP ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ pro SII, ak. rok obhajoby 2022/2023 ke stažení v PDF zde
okruhy SZZ z makroekonomie, pro studenty, kteří absolvovali MA2 v ak. roce 2022/23 a později ke stažení v PDF zde

Šablony závěrečných prací
Šablona pro psaní VŠKP (MS Office 1997–2003) ke stažení v DOCx zde
Šablona pro psaní VŠKP (MS Office 2004–2021) ke stažení v DOCx zde
Šablona prezentace k obhajobě (MS Office 2007–2022) ke stažení v PPTx zde

Sledujte nás na Facebooku

✈️ DELEGACE TUL V THAJSKU