overlay

Katedra marketingu a obchodu

Katedra marketingu a obchodu nabízí studentům získání teoretických a praktických poznatků v oblasti marketingové strategie a výzkumu, firemní komunikace, psychologie spotřebního chování a obchodního jednání, problematiky mezinárodního marketingu a mezinárodního obchodu.


O katedře

O katedře

Katedra průběžně inovuje a zkvalitňuje výuku marketingových předmětů na všech fakultách a ve všech formách studia, aktivně se zapojuje do vědecko-výzkumné činnosti, podporuje studium doktorandů a kvalifikační růst svých členů. Spolupracuje s podnikatelskými subjekty a institucemi Euroregionu Nisa, domácími a zahraničními univerzitami.

Katedra garantuje studijní program Mezinárodní ekonomické vztahy.


 

Výuka

Výuka

Katedra marketingu a obchodu zajišťuje výuku v prezenční a kombinované formě v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia Ekonomické fakulty a podílí se na výuce na dalších fakultách TU v Liberci. Zajišťuje výuku v anglickém jazyce pro studenty programu ERASMUS Plus a samoplátce studující v anglickém jazyce. V uvedených studijních programech katedra zajišťuje vedení závěrečných studentských prací zaměřených na praktické řešení vybrané problematiky a zprostředkovává odborné praxe studentů. V této oblasti úzce spolupracuje s různými podniky a organizacemi a pravidelně organizuje přednášky odborníků z praxe.

⇗ Přehled předmětů na IS STAG
Katedra marketingu a obchodu garantuje studijní programy:
Bakalářské studijní programy: MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY specializace Mezinárodní obchod
MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY specializace Cestovní ruch

 

Katedra marketingu a obchodu realizuje studijní programy:
Bakalářské studijní programy: PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Management výrobních firem
PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Management služeb
Navazující studijní programy: PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Management podnikových procesů
PODNIKOVÁ EKONOMIKA specializace Marketing a mezinárodní obchod

Úspěchy studentů pod vedením katedry marketingu a obchodu

  • Ing. Alexandra Mizerová – Cena děkana za nejlepší diplomovou práci (2016)
  • 1. místo: Petr Lukavec. Marketing ve sportu. Celostátní soutěž Top student 2015, Provozně ekonomická fakulta v Brně. (2015)
  • 1. místo: Denisa Bohuslová, Klára Blažková, Kateřina Švejdová. Strategie vstupu firmy Kitl GmbH na německý trh. Cena Euroregionu NISA, kategorie Mladí vědci. (2013)
  • 2. místo: Benny Kobosil. Založení fiktivního podniku „AdManum“. Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti. (2015)
  • 2. místo: Bc. Renata Čuhlová. Migrační opatření pro vysoce kvalifikované cizince: Případ České republiky a Německa. (2014)
  • 3. místo: Bc. Kateřina Hajková, Bc. Ivana Teplá. Zaměstnanost absolventů VŠ. Soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti. (2014)
  • 3. místo: Jana Remešová. Marketing služeb. Celostátní soutěž Top student 2013, Provozně ekonomická fakulta v Brně. (2013)

Věda a výzkum

Výzkumná činnost členů katedry se týká problematiky marketingu, marketingové komunikace, hodnoty a spokojenosti zákazníka, internetového nakupování, konkurenceschopnosti firem, mikroekonomických aspektů mezinárodního obchodu a mezinárodních ekonomických vztahů v regionálním rámci. V těchto oborech jsou členové katedry schopni poskytovat také poradenskou činnost.

Členové katedry jsou zapojeni do realizace výzkumných zaměření fakulty. V současné době se katedra zabývá problematikou internacionalizace procesů a výkonností podniku v rámci podnikatelského prostředí a investičního rozhodování, výzkumem luxusních módních značek na českém trhu a kvalitou služeb v maloobchodě. Katedra marketingu a obchodu se zapojuje do řešení grantových projektů a ostatních výzkumných úkolů zadávaných ministerstvy, institucemi regionální správy i podnikatelskými subjekty. V rámci vědecké a výzkumné činnosti úzce spolupracuje s podnikatelskou sférou a organizacemi v Libereckém kraji. Akademičtí pracovníci katedry odborně publikují v domácích i zahraničních odborných časopisech, ve vědeckých sbornících z mezinárodních konferencí a monografiích.

Realizované projekty
Ocenění publikační činnosti katedry marketingu a obchodu děkanem Ekonomické fakulty TUL
Nejlepší monografie:
1. místo: Ing. Otakar Ungerman, Ph.D., Využití sociálních médií malými a středními podniky v komunikaci se spotřebitelem, vydáno TU v Liberci (2015)
1. místo: Ing. Lenka Červová, Ph.D., Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu, vydáno TU v Liberci (2014)
3. místo: Světlana Myslivcová, nellepší kniha roku. Personální marketing a budování značky zaměstnavatele. (2017)
Nejlepší článek v odborném časopisu:
2. místo: doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D., Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti mladých v EU. Politická ekonomie (2015)
Nejlepší studentská publikace:
 1. místo: Jitka Novotová. Nejlepší studentská publikace roku. (2017)
2. místo: Ing. Renata Čuhlová, Multinational Companies Benefiting From Investment Incentives and Their Impact on Labour Market of Ustecky Region, XVIII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita (2015)

Členové katedry

Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail:
Jaroslava Dědková vedoucí katedry, docentka H06038 +420 48535 2314 jaroslava.dedkova@tul.cz
Lenka Červová tajemnice katedry, odborná asistentka H06043 +420 48535 2364 lenka.cervova@tul.cz
Helena Šimonová sekretářka H08023 +420 48535 2392 helena.simonova@tul.cz
Jitka Burešová odborná asistentka H06043 +420 48535 2324 jitka.buresova@tul.cz
Jaroslav Demel proděkan pro vnější záležitosti, zástupce vedoucího katedry, odborný asistent H06036 +420 48535 2203 jaroslav.demel@tul.cz
Světlana Myslivcová odborná asistentka H06039 +420 48535 2359 svetlana.myslivcova@tul.cz
Zuzana Pěničková docentka H06037 +420 48535 2247 zuzana.penickova@tul.cz
Zuzana Švandová odborná asistentka H06013 +420 48535 2362 zuzana.svandova@tul.cz
Otakar Ungerman proděkan pro studijní záležitosti, odborný asistent H06044 +420 48535 2417 otakar.ungerman@tul.cz
Jitka Vávrová odborná asistentka H06013 +420 48535 2362 jitka.vavrova@tul.cz
Vojtěch Beran interní doktorand H06040 vojtech.beran1@tul.cz
Filip Dvořáček interní doktorand filip.dvoracek@tul.cz
Julie Holendová interní doktorandka H06039 +420 48535 2359 julie.holendova@tul.cz
Pavel Pelech interní doktorand H06039 +420 48535 2373 pavel.pelech@tul.cz
Kateřina Postránecká interní doktorandka katerina.postranecka@tul.cz

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra marketingu a obchodu
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 352 392
e-mail: helena.simonova@tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku