overlay

Laboratoř pro experimentální ekonomii EconLab

EconLab je výuková a výzkumná laboratoř při EF TUL, která slouží jako platforma pro experimentální, behaviorální a kvantitativní výzkum a zavádění moderních metod do výuky. Laboratoř byla zřízena v r. 2018 s podporou z OP Věda, výzkum, vzdělávání.

Pracoviště je vybaveno 25 středně výkonnými pracovními stanicemi pro studenty a účastníky experimentů. Pracovní stanice jsou odděleny přepážkami. Dále laboratoř disponuje samostatným zázemím pro řízení a vyhodnocování experimentů. Hardwarové vybavení laboratoře je doplněno odpovídajícím softwarem, zejména pak kompletním sortwarovým řešením analytického datového procesu od IBM, tj. od sběru dat přes analýzu dat až po predikci na bázi dataminingu (Data Collection, SPSS Statistics, SPSS Modeler), dále SW pro automatické rozpoznávání a analýzu výrazů obličeje vč. zpřesňujících metod (např. digitální fotopletysmografie) Noldus FaceReader v.8 a SW pro ekonomické experimenty Z-Tree, tj. prostředím pro návrh a realizaci ekonomických experimentů.

V EconLab jsou aktuálně řešeny VaV úlohy v rámci projektů základního a aplikovaného výzkumu a rozvojové projekty:

  • TL01000303: Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+. TAČR, Program Éta. Řešitel: Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. Doba řešení: 2018 - 2021.
  • GA18-01144S: Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podniků. GAČR. Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Doba řešení: 2018 - 2020
  • Projekt vnitřní grantové soutěže EF TUL: Zkvalitnění vzdělávací činnosti na EF TUL v prostředí Laboratoře pro ekonomické experimenty a zpracování velkých dat (EconLab). Doba řešení: 2019 - 2020.

Členové laboratorního týmu

Jméno a příjmení

Úloha

Předmět vývoje a výzkumu

Ing. Marián Lamr, Ph.D.

správce laboratoře, vyučující

Datamining a rozhodování založené na datech
Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

kontakt s praxí, vyučující předmětu Mezinárodní ekonomie

Big data, pokročilé statistické metody,
doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. vyučující mezinárodní ekonomie Big data, pokročilé statistické metody, GTE modelování
Ing. Jitka Burešová, Ph.D. vyučující předmětu Online marketingová komunikace Oblast behaviorálního marketingu
Mgr. Tomáš Žižka, Ph.D.

správce webu a databází, vyučující odborných předmětů katedry informatiky

-

 

Sledujte nás na Facebooku