overlay

Podpora

V průběhu studia se mohou objevit překážky, které stundetům brání v bezproblémové cestě k titulu. Centrum podpory na naší fakultě spolupracuje s centrem univerzitní podpory a dává si za úkol eliminovat jakékoli zdroje nesnází. Následující stránky mají za úkol zodpovědět nejčastější otázky a nabídnout studentstvu pomocnou ruku při potkání studentských bariér.


 

Víte, že na Technické univerzitě působí Akademická poradna a Centrum podpory? Centrum podpory je zaměřeno na uchazeče a studenty se specifickými potřebami a zajišťuje poradenské a servisní služby související se zajištěním přístupnosti studia ve spolupráci s dalšími odděleními TUL vč. fakult a ústavů. Akademická poradna nabízí:

  • komplexní systém odborného poradenství a konzultací formou individuálních setkání,
  • možnost konzultovat a hledat řešení studijních problémů či překážek, potíží při volbě profesní orientace, vztahových a osobních nesnází, sociálních problémů, krizových situací ap.
Více na apc.tul.cz

Součástí Akademické poradny a centra podpory je i Kariérové centrum - to poskytuje poradenské služby všem studentům TUL a uchazečům o studium, a to jak v češtině, tak i v angličtině. Dále nabízí poradenství v oblasti profesního směřování, dokáže pomoci při přípravě životopisu, motivačního dopisu, při přípravě na vstupní pohovor či se sebeprezentací studentů. Kariérové centrum může studentům poradit při výběru zaměstnání a pomoci vybranou firmu poprvé vhodně kontaktovat.

Aktivity Kariérního centra zajišťují:

Více na stránkách apc.tul.cz

Sledujte nás na Facebooku