overlay

Akademický senát

Akademický senát Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (AS EF TUL) patří spolu s děkanem, vědeckou radou a disciplinární komisí k samosprávným akademických orgánům fakulty.  Akademický senát EF TUL má 12 členů a skládá se z:

 

Ekonomická fakulta TUL má 2 také zástupce v Akademickém senátu Technické univerzity v Liberci - jednoho za komoru akademických pracovníků a jednoho za studentskou komoru. Za komoru akademických pracovníků byla zvolena Ing. Blanka Brandová a za studentskou komoru byl zvolen Ing. Ondřej Michal.

 

 


Činnosti Akademického senátu EF TUL:

Činnosti Akademického senátu EF TUL:

  • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
  • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou
  • schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci

 

  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkany
  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť
Veškeré materiály AS EF TUL

Členové senátu

Jméno Pozice Komora
Ing. Olga Malíková, Ph.D. Předsedkyně Akademických pracovníků
Ing. Ondřej Michal 1. místopředseda - komora studentů Studentská
Ing. Jan Öhm, Ph.D. 2. místopředseda - komora ak. pracovníků Akademických pracovníků
Bc. Denisa Čisárová Tajemnice senátu Studentská
Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. Členka senátu Akademických pracovníků
Ing. Jitka Burešová, Ph.D. Členka senátu Akademických pracovníků
Ing. Michal Dostál, Ph.D. Člen senátu Akademických pracovníků
Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D. Členka senátu Akademických pracovníků
Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. Členka senátu Akademických pracovníků
Mgr. Jiří Rozkovec Člen senátu Akademických pracovníků
Bc. Jana Peigerová Členka senátu Studentská
Ing. Pavel Pelech Člen senátu Studentská

 

Zápisy ze zasedání

AS EF TUL 2023/01

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 17. ledna 2023.

as-ef-tul-2023-01-1.pdf

AS EF TUL 2022/12

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 20. prosince 2022.

as-ef-tul-2022-12-1.pdf

AS EF TUL 2022/11

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 15. listopadu 2022.

as-ef-tul-2022-11-1.pdf

AS EF TUL 2022/10

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 18. října 2022.

as-ef-tul-2022-10-1.pdf

AS EF TUL 2022/6

Zápis o hlasování per-rollam Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci o schválení Výroční zprávy o hospodaření EF TUL za rok 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2022 ze dne 21. června 2022.

as-ef-tul-2022-6-1.pdf

AS EF TUL 2022/4

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 5. dubna 2022.

as-ef-tul-2022-4-1.pdf

AS EF TUL 2022/4

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 19. dubna 2022.

as-ef-tul-2022-4-1.pdf

AS EF TUL 2021/11

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 16. listopadu 2021.

as-ef-tul-2021-11-1.pdf

AS EF TUL 2021/10

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 19. října 2021.

as-ef-tul-2021-10-1.pdf

AS EF TUL 2021/5

Zápis ze zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze dne 18. května 2021.

as-ef-tul-2021-5-1.pdf

Zobrazit další

Sledujte nás na Facebooku

† VÁCLAV URBÁNEK