overlay

Akademický senát

Akademický senát Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (AS EF TUL) je samosprávným akademických orgánem fakulty. Akademický senát EF TUL má 12 členů a skládá se z:

 

Vyhlášené voleb na pozici děkana EF TUL

V prvních volbách na funkci děkana EF TUL pro období 2024–2028 kandidát nebyl zvolen.
Proto AS EF TUL na svém zasedání dne 18. června 2024 schválil harmonogram nových voleb, a to včetně volební komise.

 
 

Činnosti Akademického senátu EF TUL:

  • usnáší se na návrhu jmenování děkana, případně jeho odvolání z funkce
  • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání
  • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy
  • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem
  • schvaluje dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci
  • schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty
  • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru děkana jmenovat proděkany
  • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť

Veškeré materiály a zápisy z jednotlivých zasedání AS EF TUL

Vnitřní normy a předpisy AS EF TUL

Členové senátu

Jméno Pozice Komora
Ing. Olga Malíková, Ph.D. Předsedkyně Komora akademických pracovníků
Ing. Ondřej Michal 1. místopředseda - komora studentů Studentská komora
Ing. Jan Öhm, Ph.D. 2. místopředseda - komora ak. pracovníků Komora akademických pracovníků
Ing. Vojtěch Beran Tajemník senátu Studentská komora
Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D. Členka senátu Komora akademických pracovníků
Ing. Jitka Burešová, Ph.D. Členka senátu Komora akademických pracovníků
Ing. Michal Dostál, Ph.D. Člen senátu Komora akademických pracovníků
Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D. Členka senátu Komora akademických pracovníků
Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. Členka senátu Komora akademických pracovníků
Mgr. Jiří Rozkovec Člen senátu Komora akademických pracovníků
Bc. Jana Peigerová Členka senátu Studentská komora
Ing. Pavel Pelech Člen senátu Studentská komora

 

Akademický senát TUL

Ekonomická fakulta TUL má také 3 zástupce v Akademickém senátu Technické univerzity v Liberci - dva za komoru akademických pracovníků a jednoho za studentskou komoru. Za komoru akademických pracovníků je nyní zástupcem Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. a Ing. Blanka Brandová, Ph.D. Studentskou komoru zastupuje Ing. Ondřej Michal.

 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY