overlay

Soutěž SVOČ

Fakulta textilní, Fakulta strojní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci organizuje soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) za účelem nalezení tvůrčích typů studentů na technických fakultách TUL. Jedním z hlavních cílů soutěže je finanční podpora tvůrčích typů studentů, jenž mají předpoklady pro vědeckou a vývojovou činnost a motivovat je k dalšímu působení v této oblasti.

Podle počtu přihlášených soutěžních prací budou jednotlivé sekce případně rozděleny do dílčích sekcí dle studijních programů (bakalářský, navazující magisterský, doktorský).

Soutěže SVOČ se může zúčastnit každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na TUL. Nepřipouští se práce, které již byly přihlášeny v předchozích ročnících SVOČ. Autorům nejlepších prací v každé sekci bude poskytnuta finanční odměna formou stipendia (1. místo: 10 000 Kč, 2. místo: 5 000 Kč, 3. místo: 3 000 Kč).

V každé sekci je ustanovena hodnotící komise. Přihlášený student odevzdá svůj příspěvek v rozsahu max. 10 stran A4 v elektronické formě. Soutěžní práce následně komise vyhodnotí a stanoví pořadí vítězných prací.

⇗ Veškeré informace o soutěži SVOČ

Fotografie ze soutěže SVOČ

Sledujte nás na Facebooku