overlay

Formuláře a žádosti

 

Potvrzení
Potvrzení o studiu v ČJ ke stažení v PDF zde
Potvrzení o studiu v AJ ke stažení v PDF zde
Potvrzení o studiu v NJ ke stažení v PDF zde
Potvrzení o ukončení studia ke stažení v PDF zde
Výstupní list ke stažení v PDF zde

 

 

Žádosti
Žádost o přerušení studia ke stažení v DOC zde
Žádost o ukončení studia ke stažení v DOCx zde
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku ke stažení v PDF zde
Žádost o vydání identifikačního průkazu studenta (ISIC karta) ke stažení v PDF zde
Všeobecná žádost pro studijní účely ke stažení v DOC zde

 

 

Dohody
Dohoda o zabezpečení řízené praxe ke stažení v PDF zde
Agreement on Securing an Internship of a Student ke stažení v DOCx zde
Úvodní strana závěrečné zprávy z praxe ke stažení v DOCx zde
Potvrzení o vykonané řízené praxi ke stažení v DOCx zde

 

Pravidla doktorského studia na Ekonomické fakultě TUL  
Zahájení doktorského studia ke stažení v PDF zde
Organizace doktorského studia na EF TUL se řídí směrnicí děkana č. 8/2014 ke stažení v PDF zde
Výše stipendia studentů doktorských studijních programů na EF TUL směrnicí děkana č. 2/2021 ke stažení v PDF zde
Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací se řídí příkazem děkana platným pro příslušný semestr ke stažení v PDF zde
Studijní plány pro akademický rok 2022/23 ke stažení v PDF zde
Aktuální okruhy témat disertačních prací jednotlivých školitelů ke stažení v PDF zde

 

Formuláře pro studenty doktorského studia  
Individuální studijní plán ke stažení v PDF zde
Zápis o zápočtu doktorského studia  ke stažení v PDF zde
Zápis o zkoušce doktorského studia  ke stažení v PDF zde
Zápis z kolokvia  ke stažení v PDF zde
Zpráva z hospitace  ke stažení v PDF zde
Žádost pro oborovou radu  ke stažení v PDF zde
Roční hodnocení doktoranda  ke stažení v PDF zde
Přihláška ke státní doktorské zkoušce  ke stažení v PDF zde
Zápis z malé obhajoby ke stažení v PDF zde
Přihláška k obhajobě disertační práce  ke stažení v PDF zde

 

Sledujte nás na Facebooku

† VÁCLAV URBÁNEK