overlay

Formuláře a žádosti

 

Potvrzení
Potvrzení o studiu v ČJ ke stažení zde
Potvrzení o studiu v AJ ke stažení zde
Potvrzení o studiu v NJ ke stažení zde
Potvrzení o ukončení studia ke stažení zde
Výstupní list ke stažení zde

 

 

Žádosti
Žádost o přerušení studia ke stažení v DOC zde
Žádost o ukončení studia ke stažení v DOCx zde
Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku ke stažení v PDF zde
Žádost o vydání identifikačního průkazu studenta (ISIC karta) ke stažení v PDF zde
Všeobecná žádost pro studijní účely ke stažení v DOC zde

 

 

Dohody
Dohoda o zabezpečení řízené praxe ke stažení v PDF zde
Agreement on Securing an Internship of a Student ke stažení v DOCx zde
Úvodní strana závěrečné zprávy z praxe ke stažení v DOCx zde
Potvrzení o vykonané řízené praxi ke stažení v DOCx zde

Šablony závěrečných prací
Prezentace o psaní závěrečných prací ke stažení v PDF zde
Prezentace o vedení závěrečných prací ke stažení v PDF zde
Šablona pro psaní VŠKP ke stažení v DOCx zde
Šablona prezentace k obhajobě ke stažení v PPTx zde
Šablona posudku vedoucího bakalářské práce ke stažení v DOCx zde
Šablona posudku vedoucího diplomové práce ke stažení v DOCx zde
Šablona posudku oponenta diplomové práce ke stažení v DOCx zde

Pravidla doktorského studia na Ekonomické fakultě TUL
Zahájení doktorského studia ke stažení zde
Aktuální okruhy témat disertačních prací jednotlivých školitelů ke stažení zde
Informace pro uchazeče o doktorské studium ke stažení zde
Průvodce pro nové doktorandy (Adaptační příručka pro doktorandy TUL) ke stažení zde
Metrika školitelů – po připomínkách ze schůzky 31. května 2023 ke stažení zde

 

Formuláře pro studenty doktorského studia
Individuální studijní plán ke stažení zde
Zápis o zápočtu doktorského studia  ke stažení zde
Zápis o zkoušce doktorského studia  ke stažení zde
Zápis z kolokvia  ke stažení zde
Zpráva z hospitace  ke stažení zde
Žádost pro oborovou radu  ke stažení zde
Roční hodnocení doktoranda  ke stažení zde
Přihláška ke státní doktorské zkoušce  ke stažení zde
Zápis z malé obhajoby ke stažení zde
Přihláška k obhajobě disertační práce  ke stažení zde

 

Sledujte nás na Facebooku