overlay
Studijní a zkušební řád TUL

Studijní a zkušební řád TUL

Studijní a zkušební řád TUL byl schválen Akademickým senátem TUL dne 8. března 2022 a nabyl platnosti dnem zahájení akademického roku 2022/2023, tedy 5. září 2022. Do 4. září 2022 platila jeho předchozí verze, která je k nalezení zde.

Dne 11. července 2022 byl schválen nový Stipendijní řád TUL – věnujte, prosím, pozornost změnám v přiznání nároku na některé typy stipedií.

Studijní a zkušební řád TUL

Vnitřní předpisy

Statut Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci k nahlédnutí zde
Disciplinární řád pro studenty fakulty k nahlédnutí zde
Jednací řád akademického senátu fakulty k nahlédnutí zde
Jednací řád vědecké rady fakulty k nahlédnutí zde
Jednací řád oborových rad k nahlédnutí zde
Řád pro udělování pamětních medailí k nahlédnutí zde
Stipendijní řád fakulty k nahlédnutí zde
Volební řád akademického senátu fakulty k nahlédnutí zde

 

Harmonogram výuky na akademický rok 2023/2024

Harmonogram výuky na akademický rok 2023/2024

Harmonogram na akademický rok 2023/2024 naleznete na stránce HARMONOGRAM.

Ke stažení je ale i níže.

Harmonogram ke stažení zde

Vnitřní normy

Směrnice a příkazy související s přijímacím řízením  
Pravidla a podmínky pro přijetí do bakalářského studia na EF TUL (4/2023) k nahlédnutí zde
Pravidla a podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia na EF TUL (5/2023) k nahlédnutí zde
Pravidla a podmínky pro přijetí do doktorského studia na EF TUL (6/2023) k nahlédnutí zde
Podmínky přijímacího řízení do programů Centra oceňování majetku EF TUL (2/2024) k nahlédnutí zde
Podmínky přijímacího řízení pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“ pro AR 2024/2025 (7/2023) ke stažení v PDF zde
Правила порядку прийому та умови вступу на навчання в бакалаврських та магістратерських начальних програмах у навчальному році 2024/2025 для студентів з України зі статусом «іноземця з тимчасовим захистом» (7/2023) ke stažení v PDF zde
Zastavení přijímacího řízení do studijního programu Hospodářská politika v globálním prostředí (2/2023) ke stažení v PDF zde
Kritéria přijímacího řízení pro AR 2024/25 - 1.kolo (bakalářské studium) ke stažení v PDF zde
Kritéria přijímacího řízení pro AR 2024/25 - 1.kolo (nav. magisterské studium) ke stažení v PDF zde
Kritéria přijímacího řízení pro AR 2024/25 - 2.kolo (bakalářské studium) bude publikováno
Kritéria přijímacího řízení pro AR 2024/25 - 2.kolo (nav. magisterské studium) bude publikováno

Směrnice související se studiem  
Podmínky pro pokračování studia na EF TUL (2/2020) k nahlédnutí zde
Elektronické žádosti v oblasti studijní administrativy (1/2021) k nahlédnutí zde
Uznávání ucelených částí studia absolvovaných na vyšší odborné škole (1/2020) k nahlédnutí zde
Pravidla pro studium předmětů v anglickém jazyce pro studenty českých studijních programů (11/2021) k nahlédnutí zde
Zajištění zahraniční mobility studentů (3/2022) k nahlédnutí zde
Zásady tvorby a čerpání prostředků z Fondu mobility EF TUL (2/2023) k nahlédnutí zde
Přiznání a stanovení výše prospěchového stipendia (6/2018) k nahlédnutí zde
Přiznání a stanovení výše stipendia zahraničním studentům studujícím v českém jazyce (4/2017) k nahlédnutí zde
Organizace řízené praxe pro studenty Mezinárodních ekonomických vztahů (3/2021) k nahlédnutí zde
Organizace řízené praxe pro studenty Podnikové ekonomiky (8/2022) k nahlédnutí zde
Organizace řízené praxe pro studenty Informačního managementu a Systémového inženýrství a informatiky (1/2022) k nahlédnutí zde
Organizace studia ve studijním programu International Management (5/2021) k nahlédnutí zde
Zpracování závěrečných prací (1/2019) pro studenty se zadáním od roku 2023/24 včetně k nahlédnutí zde
Zpracování závěrečných prací (1/2019) pro studenty se zadáním do roku 2022/23 včetně k nahlédnutí zde
Přihlašování ke státní zkoušce (6/2021) k nahlédnutí zde
Přihlašování ke státní zkoušce z ekonomie (7/2021) k nahlédnutí zde

 

Směrnice a příkazy související s doktorským studiem  
Organizace studia v doktorských studijních programech (8/2014) k nahlédnutí zde
Organizace studia v doktorských studijních programech (8/2014) účinná od 1. 9. 2024 k nahlédnutí zde
Výše stipendia studentů doktorských studijních programů (2/2021) k nahlédnutí zde
Závazná struktura tezí ke státní doktorské zkoušce, disertační práce a autoreferátu disertační práce (4/2022) k nahlédnutí zde
Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací (1/2024) k nahlédnutí zde

 

Formuláře pro studenty doktorského studia
Individuální studijní plán ke stažení zde
Zápis o zápočtu doktorského studia  ke stažení zde
Zápis o zkoušce doktorského studia  ke stažení zde
Zápis z kolokvia  ke stažení zde
Zpráva z hospitace  ke stažení zde
Žádost pro oborovou radu  ke stažení zde
Roční hodnocení doktoranda  ke stažení zde
Přihláška ke státní doktorské zkoušce  ke stažení zde
Zápis z malé obhajoby ke stažení zde
Přihláška k obhajobě disertační práce  ke stažení zde

 

Příkazy  
Zápis do vyššího ročníku (3/2023) k nahlédnutí zde

 

Interní směrnice  
Obvyklá míra pedagogické a tvůrčí činnosti akademických pracovníků (3/2023) k nahlédnutí zde
Rozsah činnosti, kompetence a odpovědnost tajemníka fakulty (12/2009) k nahlédnutí zde
Metodika hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků (9/2014 rev. 04) k nahlédnutí zde
Podpora zvyšování kvalifikačního růstu akademických pracovníků (4/2006) k nahlédnutí zde
Postup při zavedení nového předmětu do studijního plánu (1/2024) k nahlédnutí zde

 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY