overlay

Vnitřní předpisy

Statut Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci k nahlédnutí zde
Disciplinární řád pro studenty fakulty k nahlédnutí zde
Jednací řád akademického senátu fakulty k nahlédnutí zde
Jednací řád vědecké rady fakulty k nahlédnutí zde
Jednací řád oborových rad k nahlédnutí zde
Řád pro udělování pamětních medailí k nahlédnutí zde
Stipendijní řád fakulty k nahlédnutí zde
Volební řád akademického senátu fakulty k nahlédnutí zde

 

Studijní a zkušební řád TUL

Studijní a zkušební řád TUL

11. července 2022 byl schválen nový Stipendijní řád TUL – věnujte, prosím, pozornost změnám v přiznání nároku na některé typy stipedií.

Přešel v platnost dne 5. září 2022. Do 4. září 2022 platila jeho předchozí verze, která je k nalezení zde.

Studijní a zkušební řád TUL

Vnitřní normy

Směrnice související s přijímacím řízením  
Pravidla a podmínky pro přijetí do bakalářského studia na EF TUL k nahlédnutí zde
Pravidla a podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia na EF TUL k nahlédnutí zde
Pravidla a podmínky pro přijetí do doktorského studia na EF TUL k nahlédnutí zde
Podmínky přijímacího řízení pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“ pro AR 2023/2024 ke stažení v PDF zde
Правила порядку прийому студентів з України зі статусом «іноземця з тимчасовим захистом» та умови вступу на навчання до бакалаврських та магістратерських начальних програм у навчальному році 2023/2024 ke stažení v PDF zde
Kritéria přijímacího řízení pro AR 2022/23 - 1.kolo Bc. k nahlédnutí zde
Kritéria přijímacího řízení pro AR 2022/23 - 1.kolo Ing.  k nahlédnutí zde
Kritéria přijímacího řízení pro AR 2022/23 - 2.kolo Bc. k nahlédnutí zde
Kritéria přijímacího řízení pro AR 2022/23 - 2.kolo Ing.  k nahlédnutí zde

 

Směrnice související se studiem  
Podmínky pro pokračování studia na EF TUL (2/2020) k nahlédnutí zde
Elektronické žádosti v oblasti studijní administrativy (1/2021) k nahlédnutí zde
Uznávání ucelených částí studia absolvovaných na vyšší odborné škole (1/2020) k nahlédnutí zde
Pravidla pro studium předmětů v anglickém jazyce pro studenty českých studijních programů (11/2021) k nahlédnutí zde
Zajištění zahraniční mobility studentů (3/2022) k nahlédnutí zde
Zásady tvorby a čerpání prostředků z Fondu mobility EF TUL (2/2023) k nahlédnutí zde
Přiznání a stanovení výše prospěchového stipendia (6/2018) k nahlédnutí zde
Přiznání a stanovení výše stipendia zahraničním studentům studujícím v českém jazyce (4/2017) k nahlédnutí zde
Organizace řízené praxe pro studenty Mezinárodních ekonomických vztahů (3/2021) k nahlédnutí zde
Organizace řízené praxe pro studenty Podnikové ekonomiky (8/2022) k nahlédnutí zde
Organizace řízené praxe pro studenty Informačního managementu a Systémového inženýrství a informatiky (1/2022) k nahlédnutí zde
Organizace studia ve studijním programu International Management (5/2021) k nahlédnutí zde
Zpracování závěrečných (bakalářských a diplomových) prací (1/2019) k nahlédnutí zde
Přihlašování ke státní zkoušce (6/2021) k nahlédnutí zde
Přihlašování ke státní zkoušce z ekonomie (7/2021) k nahlédnutí zde

 

Směrnice související s doktorským studiem  
Organizace studia v doktorských studijních programech (8/2014) účinná od 1. 9. 2023 k nahlédnutí zde
Organizace studia v doktorských studijních programech (8/2014) k nahlédnutí zde
Výše stipendia studentů doktorských studijních programů (2/2021) – účinná od 1. 9. 2023 k nahlédnutí zde
Výše stipendia studentů doktorských studijních programů (2/2021) k nahlédnutí zde
Závazná struktura tezí ke státní doktorské zkoušce, disertační práce a autoreferátu disertační práce (4/2022) k nahlédnutí zde
Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací ke stažení v PDF zde

 

Formuláře pro studenty doktorského studia
Individuální studijní plán ke stažení zde
Zápis o zápočtu doktorského studia  ke stažení zde
Zápis o zkoušce doktorského studia  ke stažení zde
Zápis z kolokvia  ke stažení zde
Zpráva z hospitace  ke stažení zde
Žádost pro oborovou radu  ke stažení zde
Roční hodnocení doktoranda  ke stažení zde
Přihláška ke státní doktorské zkoušce  ke stažení zde
Zápis z malé obhajoby ke stažení zde
Přihláška k obhajobě disertační práce  ke stažení zde

 

Příkazy  
Zápis do vyššího ročníku 2/2022 k nahlédnutí zde
Doktorské studium - Organizace státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací k nahlédnutí zde

 

Interní směrnice  
Obvyklá míra vzdělávacích a tvůrčích aktivit akademických pracovníků (20/2012) k nahlédnutí zde
Rozsah činnosti, kompetence a odpovědnost tajemníka fakulty (12/2009) k nahlédnutí zde
Metodika hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků (9/2014 rev. 04) k nahlédnutí zde
Podpora zvyšování kvalifikačního růstu akademických pracovníků (4/2006) k nahlédnutí zde
Postup zavedení nového předmětu (1/2009) k nahlédnutí zde

 

Sledujte nás na Facebooku

✒️ JAK SPRÁVNĚ NAPSAT BAKALÁŘKU/DIPLOMKU?