overlay
Vědecká rada

Vědecká rada

Vědecká rada EF TUL projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy a také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Předsedou rady je děkan E TUL, který jmenuje a odvolává její členy.

Termín posledního zasedání Vědecké rady EF TUL:
1. prosince 2022

Termín následujícího zasedání Vědecké rady EF TUL:
20. dubna 2023
19. října 2023

 

Členové vědecké rady

Interní členové  
doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. Předseda vědecké rady, děkan
doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum
doc. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. katedra ekonomie
doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. katedra marketingu a obchodu
doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. emeritní profesor na katedře ekonomie
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. katedra ekonomie
doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. katedra ekonomie
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. katedra marketingu a obchodu
doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. katedra informatiky
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu, katedra podnikové ekonomiky a managementu

 

Externí členové  
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra systémové analýzy
doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra podnikání
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra ekonomické statistiky
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, katedra informatiky a kvantitativních metod
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. děkanka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. prorektorka pro studium a spolupráci s praxí, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, katedra ekonomie
prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. proděkanka Fakulty informatiky a managementu pro vědu a výzkum, katedra managementu, Univerzita Hradec Králové
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková ředitelka Ústavu financí a účetnictví, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Martin Petříček, Ph.D. rektor Vysoké školy hotelové a ekonomické v Praze
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra řízení
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze  
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ústav ekonomických věd
Ing. David Strnad vedoucí logistiky značky Škoda Auto a.s.
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra aplikované ekonomie a ekonomiky
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra mezinárodního podnikání
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. proděkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedra financí a účetnictví

 

Zápisy ze zasedání vědecké rady

Usnesení VR 2022/12

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze třetího zasedání roku 2022. (1. prosinec 2022)

usneseni-vr-2022-12-1.pdf

Usnesení VR 2022/10

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z druhého zasedání roku 2022. (20. říjen 2022)

usneseni-vr-2022-10-1.pdf

Usnesení VR 2022/4

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2022. (21. duben 2022)

usneseni-vr-21-duben-2022-1.pdf

Usnesení VR 2021/10

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z druhého zasedání roku 2021. (21. říjen 2021)

usneseni-vr-21-rijna-2021-1.pdf

Usnesení VR 2021/4

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2021. (22. duben 2021)

usneseni-vr-22-duben-2021-1.pdf

Usnesení VR 2020/10

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z druhého zasedání roku 2020. (15. říjen 2020)2020/1020

usneseni-vr-15-rijen-2020-1.pdf

Usnesení VR 2020/6

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2020. (10. červen 2020)

usneseni-vr-10-cerven-2020-1.pdf

Usnesení VR 2019/11

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z třetího zasedání roku 2019. (28. listopad 2019)

usneseni-vr-28-listopadu-2019-1.pdf

Usnesení VR 2019/5

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z druhého zasedání roku 2019. (23. květen 2019)

usneseni-vr-23-kveten-2019-1.pdf

Usnesení VR 2019/3

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2019. (14. březen 2019)

usneseni-vr-14-brezen-2019-1.pdf

Zobrazit další

Sledujte nás na Facebooku

† VÁCLAV URBÁNEK