overlay

Vědecká rada

Vědecká rada EF TUL projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy a také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Předsedou rady je děkan EF TUL, který na základě předchozího souhlasu Akademického senátu EF TUL jmenuje a odvolává její členy.

Termín posledního zasedání Vědecké rady EF TUL:
18. dubna 2024

Termín následujících zasedání Vědecké rady EF TUL:
24. října 2024 a 17. dubna 2025

Habilitační a profesorská řízení

Členové vědecké rady

Interní členové  
doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. předseda vědecké rady, děkan
doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D. katedra informatiky
doc. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D. katedra ekonomie
doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D. katedra marketingu a obchodu
doc. Ing. Jakub Dyntar, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. emeritní profesor na katedře ekonomie
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. katedra podnikové ekonomiky a managementu
prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. katedra ekonomie
doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Zuzana Pěničková, Ph.D. katedra marketingu a obchodu
doc. JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D., MBA, LLM katedra financí a účetnictví
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D. katedra podnikové ekonomiky a managementu
doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. katedra informatiky
doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D. proděkanka pro vědu a výzkum, katedra ekonomické statistiky
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu, katedra podnikové ekonomiky a managementu

 

Externí členové  
prof. Ing. Petr Doucek, CSc. proděkan pro tvůrčí činnost a zahraniční vztahy Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra systémové analýzy
doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc. Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra podnikání
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra ekonomické statistiky
prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. děkan Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, katedra informatiky a kvantitativních metod
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, katedra regionálního rozvoje a veřejné správy
doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. děkanka Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedra financí a účetnictví
prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D. děkanka Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, katedra ekonomie
prof. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. proděkanka Fakulty informatiky a managementu pro vědu a výzkum, katedra managementu, Univerzita Hradec Králové
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková ředitelka Ústavu financí a účetnictví, Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Martin Petříček, Ph.D. rektor University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra řízení
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. Ústav ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze  
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Ústav ekonomických věd
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra aplikované ekonomie a ekonomiky
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. proděkan pro zahraničí a finance Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D. proděkan pro strategii a rozvoj Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni, katedra financí a účetnictví

 

Zápisy ze zasedání vědecké rady

Usnesení VR 2024/04

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2024. (18. duben 2024)

usneseni-vr-2024-04-1.pdf

vloženo dne: 04. 06. 2024

Usnesení VR 2023/10

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z druhého zasedání roku 2023. (19. říjen 2023)

usneseni-vr-2023-10-1.pdf

Usnesení VR 2023/4

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2023. (20. duben 2023)

usneseni-vr-2023-4-1.pdf

Usnesení VR 2022/12

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci ze třetího zasedání roku 2022. (1. prosinec 2022)

usneseni-vr-2022-12-1.pdf

Usnesení VR 2022/10

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z druhého zasedání roku 2022. (20. říjen 2022)

usneseni-vr-2022-10-1.pdf

Usnesení VR 2022/4

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2022. (21. duben 2022)

usneseni-vr-21-duben-2022-1.pdf

Usnesení VR 2021/10

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z druhého zasedání roku 2021. (21. říjen 2021)

usneseni-vr-21-rijna-2021-1.pdf

Usnesení VR 2021/4

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2021. (22. duben 2021)

usneseni-vr-22-duben-2021-1.pdf

Usnesení VR 2020/10

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z druhého zasedání roku 2020. (15. říjen 2020)

usneseni-vr-15-rijen-2020-1.pdf

Usnesení VR 2020/6

Usnesení Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci z prvního zasedání roku 2020. (10. červen 2020)

usneseni-vr-10-cerven-2020-1.pdf

Zobrazit další

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY