overlay

Informace pro prváky

Na této stránce naleznete základní informace, které studentům prvních ročníků pomohou s orientací ve vysokoškolském prostředí.

 

Informační prezentace pro studenty 1. ročníků bakalářského studia ke stažení zde
Informační prezentace pro studenty 1. ročníků navazujícího studia ke stažení zde

 

Matematický seminář


Na začátku každého akademického roku pořádá naše fakulta sumarizační seminář středoškolské matematiky. Účastníci tak dostanou přehled o tom, co se po nich bude v hodinách vysokoškolské matematiky chtít a nač bude potřeba se zaměřit.

Letošní seminář se bude konat v období 11.–15. září 2023. Uzávěr přihlášek je prodloužen do 31. srpna 2023.

Veškeré informace naleznete zde

Ubytování na Harcově


Pokud chceš bydlet na kolejích Harcov, je nutné poslat žádost o ubytování. Veškeré informace o elektronické žádosti, o ceníku a o dalších důležitých záležitostech naleznete na webu koleje.tul.cz.

Bližší informace pro ubytování do akademického roku 2023/2024 nalezneš na odkazu níže:

Ubytování na rok 2023/24

Seznamovák TUL


Naše fakulta podporuje studentské organizátory akce SEZNAMOVÁK TUL. Z webu organizátorů:

Hlavním záměrem tohoto Seznamováku je předat ti všechny důležité informace o naší škole. Kromě informací na Seznamováku ti budeme k dispozici i v průběhu celého tvého studia. :) Také poznáš své budoucí spolužáky a užiješ si úžasný týden plný zábavy. :)

Více informací a registrace zde

Základní informace

PRVNÍ ORIENTACE

Právě se z tebe stal student vysoké školy, a to pro tebe znamená spoustu nových příležitostí, ale i řadu nových povinností a starostí. Tato brožura ti pomůže vstup do studentského života lépe zvládnout.

Většina nejdůležitějších procesů, pravidel a povinností je popsána jednak ve Studijním a zkušebním řádu Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL), ale také ve vnitřních normách děkana Ekonomické fakulty – ve směrnicích a příkazech. Ty najdeš na webových stránkách Ekonomické fakulty www.ef.tul.cz pod záložkou STUDENTI – STUDIJNÍ PŘEDPISY. Tato pravidla jsou pravidelně aktualizována příslušnými členy vedení fakulty. Chodit na fakultní web a číst předpisy a informace se ti vyplatí!

 

ZÍSKÁNÍ STUDENTSKÉHO ČÍSLA

Osobní číslo studenta se ti  objeví přímo v sekci "Informace o řízení" v elektronické přihlášce, kde si ho najdeš v září. Studentské číslo začíná vždy rokem zahájení studia, a proto se každým rokem mění. Toto číslo tě bude provázet celou dobu studia.

KARTA ISIC

 K prokázání, že jsi opravdu studentem, je třeba, aby sis pořídili buď kartu ISIC (International Student Identity Card), nebo levnější čipovou kartu.

Pořízení karty ISIC není povinné, ale je výhodné, protože ti umožňuje čerpat studentské slevy na řadě míst po celém světě. S procesem pořízení karty ISIC budeš seznámen hned v úvodu studia.

Její platnost je jeden rok, což je třeba si pohlídat. Jednou ročně se studentům nabízí možnost objednání revalidační přelepky, kterou tuto platnost prodlouží o další rok. K vyzvednutí je poté na studijním oddělení – o tom vždy informujeme na našem webu (i na sociálních sítích).

Další informace a objednávací formulář naleznete na tomto webu.

KREDITY

Kredity jsou při tvém studiu asi nejdůležitější novinkou. Každý student bakalářského studia musí získat minimálně 180 kreditů. V navazujícím studiu pak minimálně 120 kreditů. Ve studijním plánu každého oboru je tento počet kreditů rozložen mezi povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (liší se podle oboru). Kredity signalizují studijní náročnost a také význam daného předmětu.

POZOR! Za první semestr studia je nutné získat minimálně 15 kreditů, za první rok studia alespoň 35 kreditů.

Veškeré platné studijní plány najdeš na webových stránkách Ekonomické fakulty pod záložkou STUDENTI – STUDIJNÍ PLÁNY. Každý student je také vidí při přihlášení do IS STAG.

Pro daný obor může být platných studijních plánů několik. Dej si tedy pozor a řiď se studijním plánem platným podle akademického roku, ve kterém jsi ke studiu nastoupil.

 

LÉKAŘ

Pokud si chceš s ohledem na své působení v Liberci pro jistotu změnit i svého obvodního lékaře, nebo tě jen překvapí akutní zdravotní komplikace, máš možnost zajít k univerzitní a praktické lékařce pro dospělé, MUDr. Dagmar Švorcové, která má svou ordinaci v budově F. Můžeš také docházet k MUDr. Petře Lajžnerové, její ordinace se nachází v bloku F vysokoškolských kolejí.

Stejně dobře ale můžeš na TUL studovat a zůstat u svého praktického lékaře, kterého máš doma.

BANKOVNÍ ÚČET

Veškeré platby mezi studentem a TUL probíhají pouze bezhotovostním převodem na osobní účty. V průběhu studia budeš nějaké bankovní konto potřebovat, je proto nutné jej zadat do IS STAG, kde také musíš aktualizovat své osobní a kontaktní údaje.

STIPENDIA

Jako student můžeš z titulu svého působení na vysoké škole dosáhnout na celou řadu stipendií, která mohou alespoň z části vylepšit tvůj osobní rozpočet. Některá jsou dána plošně (ubytovací), jiná jsou odměnou za studijní píli nebo třeba za sportovní úspěchy (prospěchové stipendium, stipendium za reprezentaci školy). Existuje také stipendium sociální, které částečně snižuje nerovnosti společenského postavení

O ubytovací, sociální i některá další stipendia je nutné zažádat prostřednictvím IS STAG a splnit obecná kritéria pro nárok na stipendium. Bližší informace nalezneš na webu TUL http://www.tul.cz/intranet-studenti.

Informační systémy

INFORMAČNÍ SYSTÉMY NA TUL

Na TUL je několik informačních systémů. Základní systémy jsou: IS STAG, E-learningový portál a Liane. Ucelené informace k čemu se využívají a jak se do nich přihlásit, můžeš po přihlášení shlédnou na streamu v elearningu od Dr. Lamra.

IS STAG

Asi nejdůležitější aplikací, kterou budeš muset umět ovládat, je elektronický informační systém TUL s názvem STAG (Studijní agenda). S tímto systémem se budeš setkávat v průběhu celého studia a slouží k řadě úkonů od sestavování rozvrhu, přihlašování na zápočty a zkoušky, až po sledování výsledků tvého studia a počtu získaných kreditů.

Po převedení uchazeče o studium do stavu studenta (po zápise) si nejdříve musíš vygenerovat univerzitní email pomocí kódu a návodu z písemného rozhodnutí o přijetí ke studiu. Toto bude možné až od 5. 9. 2022. Více informací o síti LIANE najdeš níže.

Řešíš jak se poprvé přihlásit do IS STAG?
Studentovo přihlašovací jméno odpovídá první části univerzitního emailu - jmeno.prijmeni (plus popř.číslo, pokud je shoda jmen na univerzitě) a heslo je nastaveno stejné, jako do emailu.

LIANE

LIANE (Liberec Academic Network) je počítačová síť TUL, kterou budeš během studia často využívat. Pokrývá téměř všechny prostory univerzity. Získáš díky ní přístup k vysokorychlostnímu internetu, ale také možnost využívat řady služeb, které se ti při studiu budou hodit. Můžeš využívat bezdrátového připojení Eduroam, takže budeš mobilní a online i v knihovně nebo ve studovnách. Kód pro první přihlášení do sítě LIANE najdeš na posledních řádcích Rozhodnutí o přijetí, které jsi dostal poštou.

Přístup k síti si můžeš vytvořit od září. V případě problémů (např. zapomenuté heslo, nefunkční kód) se obrať na studijní oddělení.

Přístup do sítě LIANE je opravdu důležitý, proto ti doporučujeme projít také následující web, kde zjistíš další důležité detaily.

ROZVRH a ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

Rozvrh si sestavuješ hned od prvního semestru sám. To ti dává víc svobody při plánování tvého času, ale také plnou zodpovědnost za správně sestavený rozvrh. Jaké předměty si můžeš vybrat, určuje studijní plán pro tvůj konkrétní obor. Každý student se zapisuje na ty bloky, které jsou určeny pro jeho obor. Předměty si zapisuješ v období předzápisu v IS STAG (termín je dán vyhláškou prorektora pro studium a vzdělávání).

Nikdy by sis neměl zapisovat dvě rozvrhové akce na jeden čas. Pokud ti přesto dvě rozvrhové akce kolidují ve stejný čas a nemáš možnost se zapsat na jinou rozvrhovou akci, kontaktuj rozvrháře příslušné katedry. Rozvrháři kateder jsou tajemníci katedry, které najdeš na webu v záložce katedry/členové.

POZOR! Všechny předměty, které si jednou zapíšeš, musíš během studia splnit (včetně volitelných předmětů).


Po přihlášení do IS STAG klikni na položku MOJE STUDIUM v nabídce nahoře. V levém sloupcovém menu vyber položku PŘEDZÁPIS a můžeš začít tvořit rozvrh tvého aktuálního semestru. Předměty jsou rozděleny do bloků podle oboru a formy studia. Zároveň vidíš informace o minimálním počtu kreditů, které je nutno získat, a máš přehled o již splněných předmětech.

V prvním a druhém semestru studia si zapisuješ pouze povinné předměty 1. ročníku. Nabídka konkrétních výukových bloků se ti otevře, když klikneš na zkratku každého předmětu.

UNIVERZITNÍ E‑MAIL

Pro komunikaci s univerzitou je nezbytné používat univerzitní e‑mailovou schránku. Jde o výhodu především pro tebe, jelikož jsi díky ní jednoznačně identifikován jako student TUL. Uvědom si, že komunikuješ-li s pedagogem nebo se studijním oddělením z jiné e-mailové adresy, nemusí ti odpovědět, protože nemají jistotu, zda se jedná právě o tebe.

Přístup k tvé univerzitní e‑mailové schránce je ze stránky https://webmail.tul.cz. Uživatelské jméno a heslo je totožné jako v síti LIANE (tvoje e‑mailová schránka vzniká se založením účtu v síti LIANE). Další podrobnosti najdeš na webu https://liane.tul.cz/cz/el_posta

Pokud jsi zvyklý používat jiného e‑mailového klienta než webové rozhraní univerzitního e‑mailu, najdeš tu i návod, jak nejčastěji používané poštovní klienty nastavit, případně jak si nastavit přeposílání e‑mailů a jak obnovit zapomenuté heslo.

https://liane.tul.cz/portal/index.php

UŽITEČNÉ SLUŽBY PRO STUDIUM - CESNET

ownCloud - Bezpečné uchování, sdílení a synchronizace 100 GB dat na různých platformách (Windows, Linux, OS X, Android, iOS). https://owncloud.cesnet.cz

Filesender - Rychlé sdílení a krátkodobá úschovna velkých souborů (až 500 GB/soubor). https://filesender.cesnet.cz

Meetings - Web konference – Online schůzky a semináře v prostředí webového prohlížeče. https://meetings.cesnet.cz

Metacentrum - Náročné výpočty. https://www.metacentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku