overlay

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (dále též EF TUL) je základním dokumentem, který stručně a přehledně hodnotí, do jaké míry se v uplynulém roce fakultě dařilo přiblížit ke stanovené vizi a naplňovat její poslání vzdělávací a vědeckovýzkumné instituce, jejíž význam a renomé přesahuje území Libereckého kraje i hranice České republiky. Výroční zpráva o činnosti EF TUL popisuje všechny významné skutečnosti ze života a fungování fakulty, které se v daném roce přihodily.

 

Výroční zprávy ke stažení
Výroční zpráva EF TUL 2023.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2022.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2021.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2020.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2019.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2018.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2017.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2016.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2015.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2014.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2013.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2012.pdf
Výroční zpráva EF TUL 2011.pdf

 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY