overlay

Organizace třetího ročníku bakalářského studia

Na této stránce naleznete povinnosti všech studentů třetího ročníku bakalářského studia, včetně informací o odevzdávání bakalářských prací a průběhu státních závěrečných zkoušek. Budete-li mít další dotazy, obraťte se prosím na poradce studenta Ondřeje Michala, nebo na proděkana pro studijní záležitosti Ing. Otakara Ungermana, Ph.D.

 

PŘED ZAČÁTKEM STUDIA:

 

STUDENTSKÉ POVINNOSTI:

 

 

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (SZZ)

 

 

 

DALŠÍ AKTIVITY A DOPORUČENÍ:

Okruhy ke SZZ pro bakalářské studium

 
okruhy pro PE ke stažení v PDF zde
okruhy pro MO ke stažení v PDF zde
okruhy pro MI ke stažení v PDF zde
okruhy pro MS ke stažení v PDF zde
okruhy PE pro studenty, kteří začali v ak. roce 2019/20 a později ke stažení v PDF zde
okruhy MEV pro studenty, kteří začali v ak. roce 2019/20 a později ke stažení v PDF zde
okruhy IM pro studenty, kteří začali v ak. roce 2020/21 a později ke stažení v PDF zde

 

Šablony závěrečných prací
Prezentace o psaní závěrečných prací ke stažení v PDF zde
Prezentace o vedení závěrečných prací ke stažení v PDF zde
Šablona pro psaní VŠKP ke stažení v DOCx zde
Šablona prezentace k obhajobě ke stažení v PPTx zde
Šablona posudku vedoucího bakalářské práce ke stažení v DOCx zde
Šablona posudku vedoucího diplomové práce ke stažení v DOCx zde
Šablona posudku oponenta diplomové práce ke stažení v DOCx zde

Sledujte nás na Facebooku