overlay

CroBo Learn

PŘESHRANIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A UČENÍ – s Virtual Exchange a Flipped Classroom v jazykové výuce na TU v Liberci a TU Dresden

V projektu mají být zpracovány, vypracovány a pilotovány formáty Virtual Exchange a metody Flipped Classroom tak, aby byla mezi oběma partnerskými institucemi posílena spolupráce formou online. Virtual Exchange a Flipped Classroom jsou motorem inovativního a interkulturního vzdělávání na univerzitě a mají potenciál rozvíjet a rozšiřovat klíčové kvalifikace jako např.:

Cílová skupina

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou pedagogové a studenti Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Technické univerzity Dresden.

 

Aktuality projektu

Uskutečněné akce projektu

Fáze projektu

Fáze projektu

  • Učitelé partnerských institucí budou proškoleni pro nové výukové formáty Virtual Exchange a pro metody Flipped Classroom.
  • Proběhne pilotáž první spolupráce uskutečněné pomocí Virtual Exchange a při výuce v obou partnerských institucích budou použity metody Flipped Classroom.
  • Na obou institucích bude ve výuce jazyků zajištěna kontinuita vytvořených materiálů a konceptů.

Sledujte nás na Facebooku