overlay

Užitečné odkazy

Na této stránce je k nalezení několik zajímavých a užitečných odkazů – jak pro studenty, tak pro absolventy, zaměstnance, i zástupce z širší veřejnosti.

 


 

Portál E-Learning je základní nástroj a online prostor pro sdílení všech studijních materiálů mezi pedagogy a studenty. Portál funguje v prostředí LMS Moodle a je propojen s IS STAG. Navíc poskytuje různé nástroje pro zkoušení.

IS STAG je univerzitní systém zastřešující veškeré informace o studiu a vedení výuky. Nabízí také předzápis předmětů, registraci témat závěrečné práce, hodnocení kvality výuky, zpracování elektronických studentských žádostí a mnoho dalších funkcionalit – jak pro roli studenta, tak pedagoga.

Emailová služba Webmail je základní program pro elektronickou poštu @tul.cz. Do služby se dá ale přihlásit přes tradičnější @tul.cz outsourcové služby (gmail, thunderbird, aj.).

Služba LIANE má na starosti správu informačních systémů na TUL. Nejčastěji se studenti na liane.tul.cz zaobírají změnou hesla (ať už do el. pošty, nebo pro vzdálený přístup), připojení na WiFi, aj.

 


 

Webové stránky Koleje Harcov sumarizují veškeré informace ohledně ubytování ve všech arálech kolejí karcov.

Na webových stárnkách Menza TUL si po přihlášení můžete objednávat obědy na všech jejich pobočkách.

Webové stránky naší univerzitní knihovny nabízí širokou paletu služeb: od výpůjček knih, přes různorodou podporu vědeckých počinů, po služby nakladatelství a polygrafie. Univerzitní knihovna má také na starost online katalog všech titulů (ať už knižních, tak elektronických), včetně závěrečných prací. Další zajímavou službou knihovny je i E-SHOP TUL.

 


 

Akademická poradna (a centrum podpory) TUL nabízí komplexní systém odborného poradenství a konzultací uchazečům o studium, studentům, absolventům a zaměstnancům TUL. Zajišťuje podporu uchazečům/ studentům se specifickými potřebami - poradenské a servisní služby související se zajištěním přístupnosti studia ve spolupráci s dalšími odděleními TUL vč. fakult a ústavů.

JobTUL je oficiální kariérní portál Technické univerzity v Liberci, který propojuje studenty a absolventy se zaměstnavateli. Přináší nové možnosti v oblasti rozvoje kariéry při studiu i po něm a hledání možností spolupráce s firmami.

SBC TUL je studentský klub, ve kterém je na prvním místě podpora podnikavosti studentů na TUL – vytvoří komunitu podnikavých lidí v akademickém prostředí a během  roku pořádá spoustu zajímavých akcí, včetně soutěže START-UP TUL!

TULAB  (TULΔb) je kreativní dílna otevřená napříč fakultami studentům a zaměstnancům TUL s cílem umožnit přístup k technologiím, které mohou být jinak těžko dostupné. Stěžejní myšlenkou TULΔbu je dát těm, kdo mají zájem, možnost tvořit a učit se. Fungujeme proto na principu od studentů pro studenty tak, aby měly příležitost se posouvat obě strany a nikdo, ani úplný začátečník, se nemusel bát přijít a do něčeho se pustit.

 


 

TULband je swingovou kapelou, ve které hrají zástupci naší univerzity – jak pedagogové a absolventi, tak studentI.

TULfest je univerzitní studentský festival, primárně zaměřen na přivítání studentů prvních ročníků a seznámení s různými částmi naší univerzity. TULfest se většinou koná na konci září a vždy se jedná o velmi užitý čas.

Debatní klub TUL je spolkem pocházejícím z FP TUL, který pořádá pravidelné debaty dle formátu Karla Poppera nebo dle anglické metody. Cílem spolku je cvičit argumentaci, prohlubovat logické myšlení, trénovat rétoriku a probírat pompézní témata.

Filmový klub TUL je spolkem pocházejícím z FP TUL, ale od roku 2023 se organizován studenty z EF TUL. Na programu má pravidelné promírání jak populárních filmů, tak těch dokumentárních s následnými debatami.

 


 

ESN  Liberec je libereckou pobočkou Erasmus Student Network (ESN) – a non-profit international student organisation. Mission is to represent international students, thus provide opportunities for cultural understanding and self-development under the principle of Students Helping Students.

Polygrafie TUL nabízí širokou škálu tiskařských a edičních služeb. Studenti TUL nejčastěji tisknou své závěrečné práce právě zde. Polygrafie TUL váže bakalářské, diplomové a disertační práce dle aktuálních požadavků univerzity a v případě zájmu zajistí nejen vazbu, ale i tisk závěrečných prací za nejlepší ceny v Liberci. Navíc nabízí nabízí výrobu plakátů, letáků, samolepek a dalších tiskařnských produktů.

Basket TUL je oficiálním basketbalovým týmem naší univerzity.

Seznamovák TUL je seznamovací a teambuildingová akce pro studenty prvních ročníků, organizována přímo studenty TUL.

 


 

Formule TUL je spolkem pocházejícím z Fakulty strojní TUL. Cílem spolku je sestrojení funkční formule, následné testování a nasazení v mezinárodních závodech. V tomto spolku jsou ale vedle strojařů a mechatroniků zapotřebí i naši studenti – ti zde provádí nákladové propočty, účtové analýzy, marketingové kampaně a další organizační záležitosti.

Hokejový klub naší univerzity se jmenuje HC TUL a stále hledá hráče do svého týmu. Každý rok se utkává s týmem z ústecké univerzity UJEP o titul KRÁL SEVERU.

Baseballový klub TUL nese název North Fox. Mezi zakládajícími členy byli přítomni i studenti naší fakulty.

KTV TUL je zkratkou pro Katedru tělovýchovy, která má na starosti veškeré sportovní areály TUL, včetně většiny univerzitních sportovních týmů.

 

 

 

Sledujte nás na Facebooku