overlay

Doktorské studium

Naše fakulta nabízí také doktorské studijní programy, jejichž standardní doba studia je 4 roky a po splnění studijních povinností a absolvování státní závěrečné zkoušky je zakončeno titulem Doktor (Ph.D.) užívaný za jménem. Doktorské studium je akreditováno v prezenční i kombinové formě, v českém i anglickém jazyce.

 

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT

Nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání poskytuje hluboké a systematické znalosti v oblasti mikroekonomické teorie, metodologie vědecké práce, kvantitativních a statistických metod zpracování empirických dat a především odborné znalosti ve specializovaných disciplínách podnikové ekonomiky a managementu zaměřené zejména na chování a řízení podniků v globálním prostředí, v oblasti inovací a nových nástrojů financování podniků. Absolventi získají předpoklady pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nejvyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích, naleznou uplatnění v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu.

 

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA: MANAŽERSKÁ INFORMATIKA 
SYSTEM ENGINEERING AND INFORMATICS: MANAGERIAL INFORMATICS

Nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání poskytuje hluboké a systematické znalosti z oboru informačních systémů pro analyzování, navrhování optimální koncepci informačních systémů a řízení jejich provozu s ohledem na uživatele. Vedle znalostí z oboru informačních systémů získají také znalosti z oblasti ekonomických oborů a managementu. Absolventi získají předpoklady pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na nejvyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích, naleznou uplatnění v oblastech vysokého školství, vědy a výzkumu.

 

Organizace doktorského studia

 

Nabídka studijních programů:

 

Podniková ekonomika a management

 

Nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání poskytuje hluboké a systematické znalosti v oblasti mikroekonomické teorie, metodologie vědecké práce, kvantitativních a statistických metod zpracování empirických dat a především odborné znalosti ve specializovaných disciplínách podnikové ekonomiky a managementu zaměřené zejména na chování a řízení podniků v globálním prostředí, v oblasti inovací a nových nástrojů financování podniků.

Studijní plán ke stažení

Manažerská informatika

specializace studijního programu Systémové inženýrství a informatika

 

Nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání poskytuje hluboké a systematické znalosti z oboru informačních systémů pro analyzování, navrhování optimální koncepci informačních systémů a řízení jejich provozu s ohledem na uživatele. Vedle znalostí z oboru informačních systémů získají také znalosti z oblasti ekonomických oborů a managementu.

Studijní plán ke stažení

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY