overlay

Informační centrum České společnosti pro jakost při EF TUL


Česká společnost pro jakost, v rámci svého poslání, usiluje o popularizaci a šíření informací o systémech managementu a nástrojích kvality také mezi mladou generací. Za tímto účelem může, v souladu se svými stanovami, zakládat při vysokých školách informační centra. Prvním informačním centrem, které pilotně vzniklo, je centrum při Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci.

Cílem informačního centra při EF TUL je:

  • šířit osvětu a zprostředkovat přístup k nejnovějším poznatkům z oblasti kvality a dalších příbuzných oborů managementu především studentům, pedagogům a spolupracujícím subjektům,
  • zprostředkovávat studentům možnost zapojení se do studentských soutěží a grantů,
  • dle potřeby organizovat otevřené odborně-osvětové akce,
  • usnadnit přístup studentům a pedagogům na semináře a konference České společnosti pro jakost (volné vstupy),
  • udržovat „knihovničku“ odborných publikací z vydavatelství ČSJ,
  • usnadnit publikování odborných článků studentů a pedagogů v časopise Perspektivy kvality.

Kontaktní osoba
Ing. Eva Šírová, Ph.D. +420 48535 2353 eva.sirova@tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku