overlay

Katedra podnikové ekonomiky a managementu

Katedra podnikové ekonomiky a managementu byla ustanovena v roce 1992 při vzniku Ekonomické fakulty TUL.  Na základě vývoje katedry, realizovaných výzkumů a spolupráce s praxí lze odborné zaměření katedry podnikové ekonomiky a managementu rozdělit do tří tematických oblastí: Podnikatelské prostředí, Řízení procesů a vztahů mezi organizacemi a Strategické řízení podniků.


O katedře

O katedře

1. Podnikatelské prostředí. Jedná se oblast zastřešující hodnocení stavu podnikatelského prostředí, otázky investičního rozhodování v případě revitalizace brownfields, apod. Od roku 2014 se katedra v rámci výzkumu podnikatelského prostředí věnuje tématu rodinného podnikání a jeho statututu ve společnosti.

2. Řízení procesů a vztahů mezi organizacemi, tj. strategické rozhodování o kooperaci a integraci podniků, jejich vertikálních i horizontálních vazbách pro zvyšování konkurenceschopnosti, a to včetně právních aspektů.

3. Strategické řízení podniků je zaměřeno na měkké složky řízení strategických oblastí podnikatelských subjektů.

Komerční kurzy pro podniky a veřejnost

KPE poskytuje také komerční kurzy pro podniky a veřejnost. Kurzy jsou přizpůsobeny na míru požadavkům zákazníka. Příklad tematické oblastí:

 • management (typologie osobnosti, komunikace, ad.),
 • logistika, skladování, BOZP,
 • právo (rodinné právo a mediace, pracovní právo, NOZ),
 • personalistika a pracovní právo.

Výuka

Katedra se podílí na pedagogickém procesu doktorského, magisterského i bakalářského studia Ekonomické fakulty TUL, který poskytuje všestranné vzdělání v daném oboru. Kromě toho působí i na dalších fakultách TUL (strojní, textilní, mechatroniky a přírodovědně-humanitní a pedagogické). Pracovníci katedry se podílejí rovněž na výuce v anglickém jazyce pro zahraniční studenty.

V rámci svého odborného zaměření jsou aktivity pedagogů rovněž zaměřeny na publikování odborné literatury, vedle skript určených pro výuku na vysokých školách a článků do odborných časopisů.

Zejména v oblasti řízení podniku katedra navázala mnoho kontaktů se zástupci podniků (Preciosa a.s., Detesk, s.r.o., Lasvit a.s., Elmarco, s.r.o., VÚTS, a.s., TRW Automotive Czech s.r.o., atd.), což umožňuje zpracování kvalitních závěrečných prací studentů a tím i kvalitní přípravy pro jejich vstup do praxe.

⇗ Přehled předmětů na IS STAG
Vydaná skripta
MANLIG, F., E. ŠÍROVÁ, F. KOBLASA a J. VAVRUŠKA. 2017. Logistics (Selected Chapters from Manufacturing Logistics). Liberec: Technical university of Liberec. ISBN 978-80-7494-384-3.
ZBRÁNKOVÁ, M. a K. MARŠÍKOVÁ. 2017. Úvod do managementu I.  3. akt. vyd. Liberec: Technical university of Liberec. ISBN 978-80-7494-367-6.
JÁČ, I. a Z. HORČIČKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Finanční modul. Liberec: TUL.  ISBN 978-80-7494-375-1.
VACEK, J. a M. ZBRÁNKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Manažerský modul. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-371-3.
KARHANOVÁ HORYNOVÁ, E. a I. FUTSCHIKOVÁ. 2017. Rodinné podnikání: Právní modul. Liberec: TUL. ISBN 978-80-7494-373-7.

 

Oceněné závěrečné práce
Ing. Michaela Pokorná DP Mapa hodnotových toků
Vedoucí práce: Ing. Pavla Švermová, Ph.D.
Cena děkana EF TUL (2018)
Bc. Hana Kořínková BP Zlepšení náborového procesu pomocí kariérních stránek
Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
Cena rektora TUL (2017)
Bc. Gabriela Prokopová BP Získávání pracovníků ve vybraném podniku
Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
Cena děkana EF TUL (2018)

 

Úspěchy studentů

 • Na soutěži výzkumných prezentací konané v rámci Mezinárodní konference studentů a doktorandů YOUNG SCIENTIST 2021 se v kategorii studentů bakalářských a magisterských oborů umístili naši studenti a studentky: 
  • na 1. místě Michaela FRITSCHOVÁ, Lucie VYTINOVÁ, Nikola PROCHÁZKOVÁ za prezentaci na téma: Risks and opportunities of online teaching through the eyes of TUL students
  • na 2. místě Michaela VAŇKOVÁ za prezentaci na téma: Improvement Process in Company (u obou školitelka: Ing. Eva Šírová, Ph.D.)
  • na 2. místě v kategorii Ph.D. studenti - Ing. Tereza Horáková  za prezentaci na téma: Knowledge sharing between student during Covid-19 pandemic (školitelka: doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.)
 • Ing. Jakub Andar a Bc. Dominik Kolář získali v roce 2021 certifikát Kvality manažer junior na základě úspěšnému absolvování náročné zkoušky v České společnosti pro jakost (příprava na certifikát se pravidelně uskutečňuje v rámci předmětu Management kvality)
 • V rámci 21. ročníku mezinárodní konference Academy of African Business and Development (AABD) získala studentka Ing. Bc. Denisa Skrbková, BA (Hons) ocenění za nejlepší konferenční příspěvek se svým článkem: Comparison of the approach of African and European students to entrepreneurship (školitelka: doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D.).
 • V roce 2019 absolvovaly studentky Veronika Domalípová a Šárka Lukášová zkoušku v České společnosti pro jakost a získaly certifikát Manažer kvality junior. Příprava probíhala v rámci kurzu Řízení jakosti pod vedením Ing. Evy Šírové, Ph.D.

Věda a výzkum

Z hlediska zaměření výzkumných a inovačních aktivit se katedra věnuje disciplíně „řízení a ekonomiky podniků“ od jejího založení. Odborné zaměření zahrnuje celou šíři vědního oboru, tedy od procesu zakládání podniku, přes analýzy podnikatelských procesů, podnikatelského prostředí přes např. otázky řešení investičních záměrů revitalizace opuštěných objektů (brownfields) až po ukončení činnosti ekonomických subjektů. Své aktivity směřuje katedra do řešení grantových projektů a ostatních výzkumných úkolů zadávaných ekonomickými subjekty z praxe, odbornými ministerstvy, institucemi regionální správy (ARR spol. s r. o., Magistrát města Liberec, Krajský úřad Libereckého kraje).

Výzkumná činnost katedry podnikové ekonomiky a managementu

Je orientována především na problematiku: podniková ekonomika, rozvojové a investiční záměry, podnikové organizační struktury a řízení, řízení výrobních procesů, logistika, řízení jakosti, problematika podnikatelského prostředí a ekonomika služeb. V uvedených oborech jsou pracovníci katedry podnikové ekonomiky a managementu schopni poskytovat poradenskou činnost, vypracovávat konkrétní projekty, studie apod.

Realizované projekty KPE

Členové katedry

Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail:
Eva Štichhauerová vedoucí katedry, odborná asistentka H07038 +420 48535 2363 eva.stichhauerova@tul.cz
Petra Rydvalová zástupce vedoucího katedry, docentka H07044 +420 48535 2241 petra.rydvalova@tul.cz
Magdalena Zbránková tajemnice katedry, odborná asistentka H07039 +420 48535 2245 magdalena.zbrankova@tul.cz
Veronika Trnková sekretářka H07042 +420 48535 2351 veronika.trnkova@tul.cz
Jakub Dyntar docent H07035 +420 48535 2242 jakub.dyntar@tul.cz
Zuzana Horčičková odborná asistentka H07017 +420 48535 2217 zuzana.horcickova@tul.cz
Ivan Jáč profesor H07014 +420 48535 2361 ivan.jac@tul.cz
Eva Karhanová Horynová asistentka H07016 +420 48535 2443 eva.karhanova.horynova@tul.cz
Peter Madzík pracovník vědy a výzkumu +420 48535 2242 peter.madzik@tul.cz
Vendula Macháčková externí lektorka H07016 vendula.machackova@tul.cz
Kateřina Maršíková prorektorka, docentka H07043 +420 48535 2344 katerina.marsikova@tul.cz
Natalie Pelloneová odborná asistentka H07048 +420 48535 2311 natalie.pelloneova@tul.cz
Lenka Suková odborná asistentka H07017 +420 48535 2218 lenka.sukova@tul.cz
Eva Šírová odborná asistentka H07038 +420 48535 2353 eva.sirova@tul.cz
Pavla Švermová odborná asistentka H07037 +420 48535 2346 pavla.svermova@tul.cz
Eliška Valentová odborná asistentka H07034 +420 48535 2431 eliska.valentova@tul.cz
Miroslav Žižka profesor H07015 +420 48535 2345 miroslav.zizka@tul.cz
Jakub Andar interní doktorand H07035 +420 48535 2242 jakub.andar@tul.cz
Kateřina Hušková interní doktorand H07035 +420 48535 2317 katerina.huskova@tul.cz
Petra Kašparová externí lektorka H07036 +420 48535 2354 petra.kasparova1@tul.cz
Ondřej Linhart interní doktorand H07036 +420 48535 2354 ondrej.linhart@tul.cz
Anastasiia Mazurchenko odborná asistentka H07048 +420 48535 2311 anastasiia.mazurchenko@tul.cz
Tereza Michalová interní doktorandka H07034 +420 48535 2431 tereza.michalova@tul.cz
Petr Průcha interní doktorand H08017 +420 48535 2280 petr.prucha@tul.cz
Radoslav Rabina interní doktorand H7035 +420 48535 2242 radoslav.rabina@tul.cz
Márcio Vitor Tonhá Rodrigues externí doktorand H07038 +420 48535 2353 marcio.rodrigues@tul.cz
Denisa Skrbková externí lektorka H07036 +420 48535 2354 denisa.skrbkova@tul.cz
Michal Tomíček interní doktorand H07035 +420 48535 2242 michal.tomicek@tul.cz
Hana Trávníčková interní doktorandka H7036 hana.travnickova@tul.cz
Vasilii Ostin externí doktorand H7034 +420 48535 2431 vasilii.ostin@tul.cz
Jakub Sieber externí doktorand H07034 +420 48535 2431 jakub.sieber@tul.cz

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra podnikové ekonomiky a managementu
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

tel.: +420 48535 2351
e-mail: veronika.trnkova@tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku