overlay

Interní grantové soutěže

Cílem interní grantové soutěže (IGS) je:

  • systematicky rozvíjet výzkumné programy definované ve Strategii vědy, výzkumu a inovací na EF TUL do roku 2030,
  • rozvíjet vědecko-výzkumné aktivity akademických pracovníků fakulty,
  • zvýšit kvalitu a dosah výsledků vědecké a výzkumné práce akademických pracovníků fakulty,
  • podpořit vznik publikačních i nepublikačních výsledků garantů studijních programů a předmětů.

 

Důležité odkazy a dokumenty
Projektová pravidla pro rok 2024 ke stažení v DOCx zde
Formulář projektové žádosti pro rok 2023 ke stažení v DOCX zde
Projekty podpořené v roce 2021 ke stažení v PDF zde
Průběh řešení ke dni 21. června 2021 ke stažení v PDF zde
Průběh řešení ke dni 8. listopadu 2021 ke stažení v PDF zde

 

Studentská grantová soutěž

Cíle studentské grantové soutěže (SGS) jsou:

  • rozvíjet vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských nebo magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky,
  • zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké a vývojové práce studentů doktorského a magisterského studia,
  • zvyšovat schopnost studentů doktorského studia samostatně řešit a administrativně řídit projekty účelové podpory.

SGS probíhá na úrovni fakult, které uskutečňují doktorský studijní program, nebo magisterský studijní program. Zásady této soutěže jsou společné pro celou TUL. Za administraci na univerzitní úrovni zodpovídá Oddělení pro vědu a výzkum.

 

Důležité odkazy a dokumenty
Projektová pravidla pro rok 2023 ke stažení v PDF zde
Prezentace školení k aplikaci SGS k nahlédnutí na tomto odkazu
Jmenování komise SGS (2023) ke stažení v PDF zde
Prezentace projektové žádosti na rok 2023 ke stažení v PDF zde

Sledujte nás na Facebooku