overlay

Výstupy projektů

Ekonomická fakulta TUL se může pyšnit mnoha projektovými výstupy. Jejich přínos do odborné praxe je znatelný. Na této stránce jsou ukázky jednotlivých výzkumů a jejich využitelnosti vně akademického prostředí.

Významné vědecké projekty akademických pracovníků fakulty se zabývaly např. problematikou malého a středního podnikání ve vazbě na evropskou konkurenceschopnost, návratností investic do vysokoškolského vzdělání, vývojem ekonomické teorie v kontextu integrace a globalizace, inovačními přístupy k řešení disparit obcí, kvalitou podnikatelského prostředí nebo regionálním cenovým indexem jako indikátorem reálných sociálních a ekonomických disparit. Cílem všech vědecko-výzkumných projektů řešených na Ekonomické fakultě TUL je nalézt vhodná nová doporučení (na úrovni hospodářských politik) vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti a výkonnosti ekonomických subjektů a životní úrovně obyvatel regionu, a tudíž i celkové socioekonomické pozice regionu.

 

Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku

Online marketingová komunikace cílící na děti školního věku

Internet se stal médiem, na kterém většina z nás a našich dětí tráví několik hodin denně, a to i díky chytrým telefonům, které nám umožňují být neustále online. Mimo to hrají děti důležitou roli při ovlivňování rodinných nákupů. Z těchto důvodů je nanejvýš důležité zkoumat, jaké formy online marketingové komunikace děti konzumují, jaký k nim mají postoj, a zda a jakým způsobem ovlivňuje jejich nákupy.

Více informací zde
NAKAP II

NAKAP II

Naše fakulta je součástí projektu NAKAP II (Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II), který organizuje projektové dny na Technické univerzitě v Liberci pro žáky středních škol Libereckého kraje.

Více informací zde

Sledujte nás na Facebooku