overlay

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Na projektu NAKAP II (Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II), který organizuje projektové dny na Technické univerzitě v Liberci pro žáky středních škol Libereckého kraje, spolupracuje i naše fakulta.

 

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o. Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsouidentifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasnýchodchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením azefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII. Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu. Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče onadané žáky.

 

Projektový den: Efektivní upcyklace plastů

Projektový den: Efektivní upcyklace plastů

Náplň: Projektový den má dvě části: úvodní přednášku na téma environmentální management, odpadové hospodářství, upcyklace, downcyklace, recyklace, nákladová cena výrobku (zakončená znalostním kvízem); a workshop s ukázkou aplikace v praxi, kde si žáci vyzkoušejí vlastní tvorbu výrobků z plastů, simulaci podnikového toku materiálu na konkrétním vlastním výrobku z PET lahví, prověří svou technickou zručnost a na závěr provedou kalkulaci ceny za vlastní výrobek (nákladová a prodejní cena).

Organizace: Dvě menší skupiny žáků čítající cca 10–12 osob. Workshopy ve čtyřech skupinách o 5–6 osobách.

Experimentování v ekonomické a multimediální laboratoři

Experimentování v ekonomické a multimediální laboratoři

Náplň: Projektový den je rozdělen na tři části:

  • Ekonomický experiment z oblasti teorie her, kde si žáci zahrají připravenou hru a za výsledek budou odměněni. Experiment bude následně vysvětlen (jaké konkrétní chování bylo experimentálně ověřováno) a výsledky vyhodnoceny.
  • Hra zaměřená na finanční a ekonomickou gramotnost žáků. Výsledky budou vyhodnoceny a žákům interpretovány.
  • Spolupráce žáků středních škol na vybraných typech experimentů v multimediální laboratoři (pořizování video záběrů pomocí dronu, pořízení a zpracování audio-video dokumentů, práce s online reklamou).

Organizace: Tři paralelní skupiny žáků čítající cca 10–15 osob. Práce v ekonomické a multimediální laboratoři.

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY