overlay

Uchazeči o studium na EF TUL

NENÍ EKONOMKA JAKO EKONOMKA!

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci nabízí prakticky orientované obory vhodné pro skutečný svět. Díky tomu 88% absolventů sežene práci už při studiu nebo nejpozději do 2 měsíců po promoci. Studenti mají na výběr z 5 různých ekonomických specializací. Jsou vhodné jak pro uchazeče z gymnázií, tak obchodních akademií a středních odborných škol. Pro zájemce fakulta připravuje bezplatné doučovací kurzy matematiky.

Tím vším jsou vytvořeny předpoklady pro vysokou flexibilitu v rámci budoucího zaměstnání a rychlý profesní vzestup absolventů Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

Nabízíme 7 BAKALÁŘSKÝCH oborů

Nabízíme 7 BAKALÁŘSKÝCH oborů

 • MANAGEMENT SLUŽEB (prezenční a kombinovaná forma)
 • MANAGEMENT VÝROBY FIREM (prezenční a kombinovaná forma)
 • MANAGEMENT OF SERVICES (prezenční placená forma, výuka v AJ)
 • PRODUCTION MANAGEMENT (prezenční placená forma, výuka v AJ)
 • CESTOVNÍ RUCH (prezenční forma)
 • MEZINÁRODNÍ OBCHOD (prezenční forma)
 • INFORMAČNÍ MANAGEMENT (prezenční forma)
Více informací
Nabízíme 6 INŽENÝRSKÝCH oborů

Nabízíme 6 INŽENÝRSKÝCH oborů

 • Management podnikových procesů (prezenční a kombinovaná forma)
 • Marketing a mezinárodní obchod (prezenční a kombinovaná forma)
 • Management of Business Processes (prezenční placená forma, výuka v AJ)
 • Marketing and International Trade (prezenční placená forma, výuka v AJ)
 • Systémové inženýrství a informatika (prezenční forma)
 • International management (prezenční neplacená forma, výuka v AJ)
Více informací

Nabízíme 2 DOKTORSKÉ obory

 • Podniková ekonomika a management (prezenční a kombinovaná forma studia)
 • Business Economics and Management (prezenční a kombinovaná forma, výuka v AJ, placené studium)
Více informací

 

PROČ EF TUL?

 

 • Pestrá nabídka studijních programů: od bakaláře (Bc.) přes inženýra (Ing./MSc.) po doktora (Ph.D.)
 • Návaznost studijních programů: od bakaláře (Bc.) přes inženýra (Ing./MSc.) po doktora (Ph.D.)
 • Možnost volby zaměření studia pomocí volitelných předmětů podle zájmů a předpokládané  budoucí profese.
 • Výhody bezprostředního kontaktu mezi studenty a vyučujícími – individuální přístup ke studentům.
 • Nadstandardní jazyková a informatická příprava – možnost volby z pěti světových jazyků.
 • Zavádění nových předmětů podle trendů ekonomického vývoje.
 • Řešení konkrétní problematiky firem, které v mnoha případech umožňuje přechod v přímý zaměstnanecký poměr s lukrativními nástupními platy.
 • Snaha o co nejširší internacionalizaci studentů skrze studium v zahraničí.
Proč TUL?

Proč TUL?

 • Vynikající vysokoškolské prostředí – menzy, koleje, knihovny.
 • Tři pobočky menzy (kantýny) – na kolejích, na kampusu a menza přímo na budově H (EF TUL)
 • Moderní koleje (plné pokrytí žádostí o ubytování) v klidném prostředí Harcova
 • Univerzitní knihovna se studovnou a studentským klubem.
 • Univerzitní sportovní areál – dvě tělocvičny, horolezecká stěna, fitness, spinning, sauna...
 • Široké možnosti sportovního vyžití – TUL má fotbalový, hokejový, florbalový a baseballový klub. Kluby, které ale chybí, mohou být klidně založeny.
Proč Liberec?

Proč Liberec?

 • Kulturní prostředí – divadla, festivaly, muzeum, galerie, ZOO, botanická zahrada, veřejná knihovna...).
 • Sportovní sportovní – sportovní možnosti jsou v Liberci nezměrné; pro letní, tak pro zimní sporty.
 • Kariérní prostředí – stále rostoucí Liberec a jeho průmyslové zóny a obchodní centra nabízejí nové pracovní příležitosti a rozvoj regionu.

Sledujte nás na Facebooku