overlay

Kurzy a semináře

Naše fakulta (vedle bakalářského, navazující magisterského a doktorského studia) nabízí také kurzy a semináře - jak pro své studenty a zaměstnance, tak pro širokou veřejnost. Většinu této agendy má na starosti Kancelář analýz a studií, jejímž posláním je podpora aktivní dlouhodobější a systematické spolupráce s podniky. Jedná se o přístup spolupráce ušitý na míru každé jednotlivé firmě, dle jejích konkrétních zájmů, požadavků a možností – časových, personálních i finančních.

 

Logistika - skladování a BOZP

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou skladování, hygienicko‑sanitační činností ve skladech, posuzováním kvality zboží v logistice a s inventurou a inventarizací zásob zboží a materiálu ve skladu.

 •  Úvod do problematiky skladování
 •  Hygienciko-sanitační skladové činnosti (BOZP, OOPP, PO školení normy)
 •  Posuzování kvality zboží v logistice
 •  Inventura a inventarizace zásob zboží a materiálu ve skladu
   

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Komunikační dovednosti

Kurz je určen všem pracovníkům, asistentkám, manažerům a dalším pracovníkům, kteří ve své profesi využívají komunikaci.

Díky účasti na tomto kurzu získáte přehled o komunikaci a odhalíte svoje zlozvyky, které při komunikaci nevědomky používáte. Naučíte se komplexně posuzovat svého komunikačního partnera, díky čemuž získáte v komunikaci výhodu a posílíte svoje sebevědomí. Na základě modelových situací si vyzkoušíte úskalí verbální i neverbální komunikace a jak číst řeč těla.
 

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Plánování času a osobní produktivita

Kurz je určen převážně pro velmi vytížené a aktivní lidi, kteří se věnují množství různorodých činností.

Účastníci se dozvědí, jak je možné stihnout více práce ve stejném čase, jak se svým omezeným množství času lépe nakládat, jak oddělit činnosti podstatné od nepodstatných, jak si uspořádat svůj den a využít svojí výkonnostní křivky. 
 

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Typologie osobnosti

Pro všechny, kteří se chtějí lépe vyznat sami v sobě i v lidech ve svém okolí.

Proč si s někým hned rozumím, a proč se naopak s některými lidmi nemohu najít společnou řeč? Jak znalosti typologie osobnosti využít v osobním a pracovním životě? Na tyto a další otázky získají účastníci kurzu odpověď díky získaným znalostem o odlišnostech povah a preferencí lidí. Pro vysvětlení budou použity konkrétní modelové situace, do jejichž řešení se účastníci aktivně zapojí.
 

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Finanční gramotnost pro každého

 1. Moje příjmy a jejich zdanění
  • Zdanění mé mzdy?
   Co je hrubá mzda?  Jak jsou zdaňovány moje příjmy ze zaměstnání?  Co všechno odvádím ze své výplaty? Jak to (legálně) udělat, abych platil co nejmenší daň?
  • A jak je to s dalšími příjmy?
   Jak zdaňuji další příjmy – např. dědictví, darování, nájem, příležitostné příjmy? A co další daně
    
 2. Základní nástroje hospodaření s financemi
  • Spořící a investiční nástroje
   Peníze na bankovních účtech, stavební spoření, fondy kolektivního investování, doplňkové penzijní spoření, cenné papíry atd. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů? Jaké je jejich aktuální zhodnocení?
  • Úvěrové nástroje
   Chci si pořídit auto – jak to řeším a jak budou vypadat splátky?
   Jaký je rozdíl mezi leasingem a bankovním úvěrem?
  • Chci si vzít spotřebitelský úvěr – jak to dopadne?
   Porovnání bankovních a nebankovních institucí. Jaká rizika jsou se spotřebitelským úvěrem spojena?
  • Potřebuji vyřešit svoje bydlení – co bych měl vědět?
   Mám využít hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření? Co je fixace? Kolik mě úvěr bude stát?
  • Spor s bankou?
   Může pomoci Finanční arbitr. Jak postupovat? Jaké spory řeší?
    

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Statistické zpracování dat

ČÁST 1: Cílem kurzu je poskytnout školenému přehled základních možností zpracování různých typů dat do vhodných tabulek, jejich zobrazení pomocí vhodných grafů a popis jejich vlastností pomocí vhodných charakteristik včetně jejich interpretace. Ukázkové příklady jsou řešeny v MS Excel. Zároveň je možné v případě zájmu ukázat řešení příkladů ve statistickém programu STATGRAPHICS Centurion XVII.

ČÁST 2: Cílem kurzu je poskytnout školenému přehled o všech aspektech přípravy datových souborů po předchozím seznámení se se základy testování statistických hypotéz. Ukázkové příklady jsou řešeny v MS Excel. Zároveň je možné v případě zájmu ukázat řešení příkladů ve statistickém programu STATGRAPHICS Centurion XVII.
 

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Rodová historie

Cílem kurzu je seznámit se s postupy vedoucími k sestavení vlastního rodokmenu, a to včetně možností využití výpočetní techniky a internetu. Jaké problémy souvisejí s vyhledáním genealogických dat a vytvořením základních genealogických tabulek? Proč se tím zabývat v souvislostech rodinného podnikání?
 

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Právo a rodinná ústava

Co znamená rodinná ústava? Je to základní pilíř systému vnitřních pravidel podnikatelské rodiny a rodinné firmy, jedná se o pravidla správy rodinné firmy. V rodinné ústavě si členové podnikatelské rodiny (většinou jen ti, kteří se podílejí na vlastnictví dané firmy) dohodnou základní pravidla pro své vzájemné působení v rámci rodinné firmy, resp. i mezi sebou v rámci své rodiny. Stanoví si předěl, kde tyto vztahy střídají vztahy rodinné, a ujednají si vzájemná základní pravidla, tedy jak určitá práva, tak i povinnosti.
 

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Management a plán nástupnictví

Zvolený způsob nástupnictví závisí na samotném podniku, zájmech zúčastněných stran a institucionálním prostředí. Čím je podnik větší, tím obtížnější může být předat veškeré vlastnictví jedinému následníku – vlastnictví může být rozděleno mezi všechny děti nebo být částečně převedeno na externí investory. Řízení může být zcela nebo zčásti předáno nerodinným manažerům. Pro volbu způsobu nástupnictví není důležitá jen velikost podniku, ale i jeho finanční kondice.

Vzdělávací kurz je zaměřen na manažerskou oblast rodinného podnikání. Kurzem vás budou provázet odborníci z českých univerzit zaobírajíce se otázkou rodinných firem, osoby s poradenskou praxí v rámci rodinného podnikání i zástupci rodinných firem se zkušenostmi s danou problematikou.
 

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Financování rodinných podniků

Firma ke svému financování může použít vlastní nebo cizí kapitál, rozhodování o struktuře kapitálu s sebou vždy přináší rizika a s tím spojená dilema. V případě rodinného podnikání je dilematem protichůdnost cílů, které musí majitelé/manažeři rodinných firem volit. Těmito cíli jsou růst a ziskovost podniku, bezpečnost podniku a vlastníků a potřeba likvidity vlastníků, a to stále v kontextu RODINY, kdy dané podnikání může být jejím jediným zdrojem obživy.

Vzdělávací kurz je zaměřen na finanční oblast rodinného podnikání. Kurzem Vás budou provázet odborníci z českých univerzit zaobírajíce se otázkou rodinných firem, osoby s poradenskou praxí v rámci rodinného podnikání i zástupci rodinných firem se zkušenostmi s danou problematikou.
 

Více o kurzu na webových stránkách kas.tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku

⚙️ Naši studenti a studentky navštívili... ⭐ HODNOCENÍ KVALITY