overlay

Mezinárodní spolupráce

Ekonomická fakulta TUL dlouhodobě spolupracuje s řadou významných zahraničních univerzit a umožňuje tak svým studentům a akademickým pracovníkům získat nové znalosti, zkušenosti a odborné kontakty. Jednou z priorit fakulty je být respektovanou součástí evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a vědy v oblasti ekonomie, podnikání, mezinárodního obchodu, cestovního ruchu a informatiky. K tomu přispívá jak publikování výsledků vědecké práce v renomovaných impaktovaných časopisech, tak intenzivní zapojení do mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a technologického vývoje a vytváření mezinárodního tvůrčího prostředí na půdě samotné fakulty.

V rámci uzavřených smluv se zahraničními partnery, ale i mimo ně, se uskutečňuje mezinárodní spolupráce s vysokoškolskými a výzkumnými institucemi z řady zemí, je realizována mobilita studentů i pedagogů, výměna zkušeností, je řešena řada vědecko-výzkumných projektů, jsou pořádána významná mezinárodní odborná setkání, konference, semináře a letní školy.

Technická univerzita v Liberci systematicky spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti v zahraničí, podporuje mezinárodní mobility studentů a mladých vědeckých pracovníků a usiluje o získávání studentů ze zahraničí a expertů s mezinárodními pracovními zkušenostmi.

⇗ Internacionalizace je jedním z klíčových témat Strategického plánu rozvoje TUL

Referát zahraničních vztahů

Referát zahraničních vztahů vede proděkan/ka pro vnější záležitosti a zaměřuje svoji činnost na následující oblasti:

Jméno a příjmení: Pozice:  Kancelář:  E-mail:
Martina Chvojková       Fakultní koordinátor Erasmus+  H 5. patro martina.chvojkova@tul.cz

 

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Referát zahraničních vztahů
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

tel.: +420 48535 2418
e-mail:  martina.chvojkova@tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku