overlay

Katedra cizích jazyků

Katedra cizích jazyků zajišťuje výuku odborného cizího jazyka na pěti fakultách Technické univerzity v Liberci. Největší objem výuky zabezpečuje pro studenty všech programů a ročníků na Ekonomické fakultě TUL, kde nabízí kurzy obchodní angličtiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a francouzštiny. Pro studenty technických fakult a Fakulty zdravotnických studií garantuje profesně orientovanou výuku  angličtiny a němčiny.


 

O katedře

O katedře

Katedra cizích jazyků je testovacím centrem a akreditovaným pracovištěm pro mezinárodně uznávané zkoušky Wirtschaft auf Deutsch (WiDaF® a WiDaF® Basic) a také TOEIC® Listening and Reading (které ale v současné době neposkytuje). Tyto zkoušky jsou zařazeny na Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR. S vědeckou a výzkumnou činností KCJ souvisí i publikační činnost zaměřená na problematiku aplikované lingvistiky, na otázky didaktiky cizích jazyků a úlohu odborného jazyka v souvislosti s uplatněním absolventů TUL na trhu pracovních příležitostí.

Vzdělávací obsahy kurzů a metodika vzdělávacího procesu jsou průběžně inovovány uplatněním moderních didaktických principů a využitím aktuálních informačních technologií.

 


 

Výuka

Výuka

Katedra cizích jazyků zajišťuje výuku v prezenční a kombinované formě bakalářských a navazujících magisterských studijním programů na Ekonomické fakultě TUL a podílí se na výuce odborného jazyka na dalších fakultách TU v Liberci.  Výuka na Ekonomické fakultě TUL tvoří převážnou část vzdělávací činnosti katedry. Studenti Ekonomické fakulty TUL absolvují ve zvoleném studijním programu výuku ve dvou zvolených jazycích.

V hlavním jazyce (v délce trvání šesti semestrů studia) postupují v jazykových úrovních od prahové B1 do rozvinuté úrovně C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

V dalším zvoleném jazyce (v délce trvání čtyř semestrů studia) pokročí od vstupní prahové úrovně A2 až do rozvinuté úrovně B1. Pro studenty ostatních fakult zajišťuje převážně výuku angličtiny a němčiny, přičemž výuka reflektuje specifické potřeby studentů technických programů a programů studentů Fakulty zdravotnických studií TUL. Ve své činnosti katedra podporuje rozvoj interdisciplinárních dovedností a propojuje cizojazyčné komunikativní dovednosti s profesními kompetencemi, napříč všemi studijními programy Technické univerzity v Liberci.

⇗ Přehled předmětů na IS STAG


 

Věda a výzkum

Věda a výzkum

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na problematiku rozvoje jazykových kompetencí studentů v kontextu požadavků Evropského jazykového portfolia (EJP) a Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).

Průběžně byla na katedře řešena celá řada projektů podpořených z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (ESF), z prostředků česko-saského programu Cíl3 / Ziel3, z prostředků Fondu rozvoje vysokých škol ČR (FRVŠ), z prostředků AKTION a jiných.

Výběr realizovaných projektů

Výběr realizovaných projektů


 

Členové katedry

Jméno Funkce Kancelář Telefon E-mail:
Helena Neumannová vedoucí katedry, odborná asistentka H07022 +420 48535 2321 helena.neumannova@tul.cz
Marek Skála tajemník katedry KCJ, odborný asistent H07021 +420 48535 2316 marek.skala@tul.cz
Věra Veselá sekretářka H08014 +420 48535 2399 vera.vesela1@tul.cz
Jérôme Boyon lektor H07018 +420 48535 2330 jerome.boyon@tul.cz
Edita Drozdová lektorka H07030 +420 48535 2327 edita.drozdova@tul.cz
Šárka Hastrdlová odborná asistentka H07032 +420 48535 2421 sarka.hastrdlova@tul.cz
Gladice Hughes lektorka H07033 +420 48535 2356 gladice.hughes@tul.cz
Halka Jandová lektorka H07020 +420 48535 2352 halka.jandova@tul.cz
Kamila Jech Koldinská lektorka H07019 +420 48535 2315 kamila.jech.koldinska@tul.cz
Lena Hildegard Katzinger lektorka H07032 +420 48535 2320 lena.katzinger@tul.cz
Pavla Klopánová lektorka H07030 +420 48535 2358 pavla.klopanova@tul.cz
Ingo Thorsten Herzig lektor H07018 +420 48535 2278 ingo.herzig@tul.cz
Jana Valterová lektorka H07033 +420 42048535 2325 jana.valterova@tul.cz
Irena Vlčková odborná asistentka H07031 +420 48535 2231 irena.vlckova@tul.cz
Stanislava Bártů externí lektorka 07031 +420 48535 2318 stanislava.bartu@tul.cz
Kateřina Csibová externí lektorka H07019 +420 48535 2501 katerina.csibova@tul.cz
Lenka Pávová externí lektorka H07020 +420 48535 2226 lenka.pavova@tul.cz
Ann Priddy externí lektorka H07019 +420 48535 2501 ann.priddy@tul.cz

 

KONTAKT:

Technická univerzita v Liberci
Ekonomická fakulta
Katedra cizích jazyků
Voroněžská 13
460 01 Liberec 1

tel.: +420 485 352 399
e-mail: Vera.Vesela1@tul.cz

 

Sledujte nás na Facebooku