Přihlásit

Vnitřní normy

Od 3. 3. 2017 platí nový Stipendijní řád TUL – věnujte pozornost změnám v přiznání nároku na ubytovací stipedium. Dochází i ke změně obcí trvalého bydliště, ve kterých nárok na ubytovací stipendium nevzniká. Více na Intranetu TUL.

Studijní a zkušební řád
Směrnice související se studiemArchiv souborů
 1. Předpokládaný počet přijímaných studentů v akademickém roce 2017/18 (7/2016) × 10.11.2017
 2. Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2017/18 (6/2016) × 10.11.2017
 3. Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v akademickém roce 2018/2019 (5/2017) × 25.10.2018
 4. Předpokládaný počet přijímaných studentů na EF TUL na akademický rok 2018/2019 (6/2017) × 25.10.2018
 5. Podmínky přijetí do navazujícího studia pro absolventy fakulty (4/2016) × 17.4.2018
 6. Podmiňující předměty v 1. ročníku bakalářského studia (1/2017) × 1.10.2017
 7. Podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2017/18 (6/2016) × 17.4.2018
 8. Podmínky pro pokračování studia na EF TUL (7/2017) × 3.9.2018
 9. Pravidla rozdělení do specializací pro obor Ekonomika a management služeb (1/2016) × 20.6.2019
 10. Přiznání a stanovení výše prospěchového stipendia (2/2015) × 2.10.2018
 11. Uznávání zápočtů a zkoušek z předchozího nebo souběžného studia (1/2013) × 3.9.2018
 12. Podmiňující předměty v 1. ročníku bakalářského studia (1/2017) × 17.4.2018
 13. Zpracování závěrečných (bakalářských a diplomových) prací (3/2017) × 4.9.2018
 14. Formulář zadání závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce AKTUALIZOVANÝ × 10.7.2019
 15. Zpracování závěrečných prací (5/2018) × 24.6.2019
 16. Předpokládaný počet přijímaných studentů na EF TUL na akademický rok 2019/2020 (7/2018) × 7.1.2020
 17. Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v akademickém roce 2019/2020 (8/2018) × 7.1.2020

Výše poplatků na akademický rok 2019/20 je zveřejněna na webových stránkách TUL

Vnitřní normy Technické univerzity v Liberci

Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr