Přihlásit

Státní závěrečné zkoušky

Na termín SZZ se student dostaví podle aktuálních hygienických opatřeních.

Termín přihlášení přes ISSTAG ke státním závěrečným zkouškám magisterských programů je dán harmonogramem výuky příslušného akademického roku. Student musí mít přihlášený předmět Státní závěrečná zkouška v IS STAG v rámci předběžného zápisu. U SZZ se student prokáže platnou ISIC kartou, popř. kartou studenta.

Okruhy ke SZZ pro navazující studium

 

Státní závěrečné zkoušky z ekonomie podrobně upravuje směrnice děkana č. 7/2021. První termín ekonomických státních závěrečných zkoušek je 16. - 17. ledna 2023. Druhý termín ekonomických státních závěrečných zkoušek je 7. - 8. června 2023. Třetí termín ekonomických státních závěrečných zkoušek je 21. - 25. srpna 2023.

Magisterské státní závěrečné zkoušky oborové v akademickém roce 2022/23. První termín oborových státních závěrečných zkoušek je 23. - 27. ledna 2023. Druhý termín oborových státních závěrečných zkoušek je 12. – 26. června 2023. Třetí termín oborových státních závěrečných zkoušek je 28. - 31. srpna 2023. Termíny jsou platné pro všechny programy a specializace

Oborová státní závěrečná zkouška trvá celkem 40 minut a skládá se ze dvou částí:

 • První část tvoří obhajoba diplomové práce a odpovědi na otázky položené oponentem, vedoucím, případně členy komise.
 • Druhá část probíhá formou odborné rozpravy z okruhů pro SZZ. Studenti si nevybírají konkrétní otázky, ale členové komise pokládají otázky v rozsahu okruhů uvedených výše sami. Otázky mohou mít vazbu na DP. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte proděkana Dr. Ungermana.

Termín přihlášení ke státním závěrečným zkouškám magisterských oborů probíhají přes IS STAG. Nejzazší termín na odevzdání DP pro lednový termín je 16. prosince 2022 a termín pro odevzdání formuláře o průběhu studia a přihlášení se k SZZ je 9. ledna 2023. Nejzazší termín na odevzdání DP pro červnový termín je 5. května 2023 a termín pro odevzdání formuláře o průběhu studia a přihlášení se k SZZ je 20. května 2023. V případě konaní státní závěrečné zkoušky v srpnu je termín odevzdání DP 16. června 2023 a termín pro odevzdání formuláře o průběhu studia a přihlášení se k SZZ je 11. srpna 2022. Studenti 2. ročníku navazujícího studia odevzdají na studijní oddělení (stačí do schránky před kanceláří) výsledky studia, tzn. vytištěný a podepsaný formulář PRŮBĚHU STUDIA (formulář pro tisk průběhu studia najdete v IS STAG pod záložkou MOJE STUDIUM => PRŮBĚH STUDIA). 

Pro hladký průběh SZZ doporučujeme zaslat prezentaci k obhajobě diplomové práce alespoň jeden den předem tajemníkům komisí.

Studenti, kteří ukončili studium SZZ si po absolvování státnic na studijním oddělení vyřídí ukončení studia.

Náležitosti související s ukončením studia:

 • Absolventi mají povinnost vyřídit si své závazky v univerzitní knihovně, případně na univerzitních kolejích.
 • Potvrzení o úspěšném ukončení studia obdrží absolventi na studijním oddělení, ve dnech 20. - 21. června (nejlépe v čase 9:00-11:00), v tento termín taktéž uhradí poplatek za promoce ve výší 250 Kč (v hotovosti). V jiné časy po předchozí domluvě, poplatek může uhradit i někdo jako zástup.
 • Slavnostní promoce se budou konat 24. - 25. března 2023. Rozpis bude zveřejněn déle, sledujte web.
 • Informace o slavnostních promocích jsou zde: 
 • Harmonogram a seznam účastníků bude zveřejněn po ukončení SZZ zde: 
Hlavní partneři
 • Liberec
 • ŠKODA AUTO
 • CSOB
 • Krajský úřad Liberec
 • Preciosa, a. s.
 • Praktik Group
 • Komerční banka, a. s.
 • Magna
 • kooperativa
 • Broker Consulting
 • JABLOTRON
 • PWC
Partneři
 • Miton
 • FESTOOL
 • ČSJ
 • Lasvit s. r. o.
 • ČSÚ
 • VUTS
 • DB Schenker
 • BPR
 • PIVOVAR ROHOZEC
 • CRYTUR
 • SUNDISK
 • LIPO.INK
 • knorr